Ätraforsrundan - Hallands vackraste väg?


Det finns flera fina vägar i Halland men denna är svårslagen. Några stopp är mer utsatt för att slingan skall bli korrekt. Börjar med bad och slutar med vandring.

  • Till start: 406,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Falkenberg 
  • Avgift: Nej 


Ätraforsrundan - Hallands vackraste väg?
Stor karta
Sevärdhet 1 av 6

Ätrafors damm

Där Ätraforsdammen ligger fanns tidigare åkermark. Planerna var stora för att med elektricitetens hjälp bygga upp ett samhälle här.

Dammen försörjer Ätrafors kraftverk med vatten. Ätran som är en av de fyra klassiska åarna i Halland har fått sin ursprungliga fåra med fall och forsar uppdämda och vattnet har letts till en grävd kanal till kraftverket. 

Vattenmagasinet rymmer 4 miljoner kubikmeter och är dryg 2 kvadratkilometer. Fisket är fritt i hela den uppdämda dammen men fiskeförbud råder intill själva dammluckorna.

Läs mera

Hansabo

Fornås

Tornared

Gällared

Yttra berg

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Axtorna slagfält...
Det här slaget är inte så uppmärksammat i svenska historieböcker av den enkla andledningen att Sverige förlorade stort. Fältet är i princip lika öppet som då slaget stod här år 1565. Skyltar informerar.
OrtFalkenberg
Yttra berg...
En gård som bevarats sedan tiden före 1800-talets skiften. Här möter man ett landskap som var vanligt förr och i gårdsmuseet många gamla föremål. Fyra vandringsstigar utgår härifrån. Vacker utsikt över nejden.
OrtFalkenberg
Bockstens mosse...
Mossen som är känd genom fyndet av den naturligt konserverade Bockstensmannen som hittades i dessa skogar. Vacker vandring i bokskog och mossmarker. Mannen ifråga kan beskådas på Varbergs fästning.
OrtVarberg
Bexells talande stenar
Alfred Bexell var en säregen man som lät rista visdomsord i skogarna nära Åkulla. Bexells bostad inne i Varberg är en av stadens vackrare trähus.
OrtVarberg
Grimetons radiostation
Ett av Sveriges femton världsarv. Innan Internet fanns gällde långvågsradio och då krävdes ett nät av enorma master som dem i Grimeton. En mäktig syn att se dem försvinna kilometervis över fälten. Stationen är intakt och fungerande som på 1920-talet. Besökscentrum med kafé....
OrtVarberg
Berte Museum - Livet på landet
En imponerande samling jordbruksredskap som visar livet innan under jordbrukets successiva modernisering. Startat av grundaren till SIA glass vilket är sprunget ur intilliggande Berte Qvarn med anor från 1500-talet.
OrtFalkenberg