Grimetons radiostation


  • Till start: 413,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Varberg 
  • Avgift: Ja 
Laddar..
Stor karta

Ett av Sveriges femton världsarv. Innan Internet fanns gällde långvågsradio och då krävdes ett nät av enorma master som dem i Grimeton. En mäktig syn att se dem försvinna kilometervis över fälten. Stationen är intakt och fungerande som på 1920-talet. Besökscentrum med kafé. Öppet sommarhalvåret.

Grimetons radiostation

Redan på 1920-talet uppfördes Grimeton Radiostation för att trådlöst kommunikation till Amerika som en del i ett världsomspännande nät av radiosändare. Det var amerikanska RCA som fick uppdraget att uppföra dem och efter noga beräkningar fann man att Grimeton var en bra placering av stationen. Det är en mäktig upplevelse att se de sex stycken 127 meter höga antenntornen med sina 46 meter breda tvärarmar. Att de placerats med 380 meters mellanrum gör att det nästan känns som något som vandrar bort i fjärran.

Sedan 2004 är anläggningen upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Skälet var att radiostationen var den enda bevarade storradiostationen från denna tidsperiod och dessutom helt intakt. I anslutning till stationen finns ett litet museum där man tar del av vad den tekniska utvecklingen från 1902-talet betytt för oss i dagens trådlösa kommunikationssamhälle.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...