Bockstens mosse...


  • Till start: 405,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Varberg 
  • Avgift: Nej 
Bockstens mosse...
Stor karta

Mossen som är känd genom fyndet av den naturligt konserverade Bockstensmannen som hittades i dessa skogar. Vacker vandring i bokskog och mossmarker. Mannen ifråga kan beskådas på Varbergs fästning.

Bockstens mosse

1936 fann en blott 11-årig pojke detta fynd när han harvade på familjens ägor. Det man fann kallades Bockstensmannen och visade sig efterhand vara västvärldens bäst bevarade medeltidsdräkt. Det var syran i mossen som hade tjänat som konserveringsmedel.

Man kom fram till att det var kvarlevorna av en man som dog cirka 1350-1370. Förutom den unikt välbevarade dräkten så är fyndet enda kända mossliket som fått pålar slagna genom kroppen. Varför man pålade döda var troligtvis för att de skulle förhindras att lämna platsen och bli gengångare.

Ett digert forskningsarbete för att inte säga detektivarbete har gett följande. Mannen hade inte ett grovt arbete men ridit en del vilket skelettets slitage och tillväxt kunde utvisa. Av kläderna att döma var han en tjänsteman av en högt uppsatt person.

För att ta sig till fyndplatsen så går man den utmärkta vandringsleden. Vill man dock se fyndet så visas det på Varbergs kulturhistoriska museum i Varbergs fästning.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...