Barken Viking


  • Till start: 397,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Göteborg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Barken Viking

Fyrmastad bark från 1906 som ligger permanent förtöjd i Göteborgs hamn vid Lilla Bommen. Fartyget var ursprungligen danskt och är det största segelfartyg som byggts i Norden och inreddes som ett utbildningsfartyg. 

Idag är skeppet ett hotell och restaurang. 

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...