Bastionen Carolus Rex.


Bastionen Carolux XI Rex från 1600-talet är den enda bevarade av totalt 13 bastioner som ingick i vallgraven runt Göteborg. Njut av utsikten och blicka över till Skansen Kronan.

  • Till start: 398,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Göteborg 
  • Avgift: Nej 


Bastionen Carolus Rex

Hela området inom Vallgraven är en kulturmiljö av riksintresse och är även klassat som fornminne.

Längs Arsenalsgatan är delar av den gamla stadsmuren från 1600-talet bevarad. Här även den enda kvarvarande av de tidigare 13 bastionerna; Carolus XI Rex. Området nås även från Esperantoplatsen/Kungsgatan.

De tretton bastionerna ingick i en sammanhängande konstruktion med murar, bastioner och raveliner som var yttre befästningar.

Bastionen Carolus Rex.
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Kronhuset och Kronhusgårdarna.
Kronhuset är en av Göteborgs äldsta bevarade byggnader från 1660-talet. Kronhusbodarna intill är ett levande hantverkscentrum med choklad- och karamellfabrik, kafé och konsertlokal mm.
OrtGöteborg
Göteborg inom Vallgraven
En promenad i Göteborgs äldsta delar med flera av de kändaste landmärkena.
OrtGöteborg
Röhsska museet.
Här visas allt från samtida design till tusentals år gammal kinesisk keramik. Tre Kinesiska salar, två 1700-tals salar och Röhsskas Formhistoria från 1851 till idag. Två stjärnor i Michelin Green Guide.
OrtGöteborg
Masthuggskyrkan.
På Sjömanstornet finns minnesskyltar efter de 98 skepp och dess besättningar som förliste under första världskriget. 690 namn är ristade i sten fördelade per skepp.
OrtGöteborg
Barken Viking
OrtGöteborg
Slottskogen - parkpromenad...
En promenad som tar sin början vid Göteborgs naturhistoriska museum och vidare förbi Landskapsstugorna, Stora dammen, Barnens zoo, Slottsskogens våffelstuga och Utsiktstornet.
OrtArray