Masthuggskyrkan...


  • Till start: 399,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Göteborg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

På Sjömanstornet finns minnesskyltar efter de 98 skepp och dess besättningar som förliste under första världskriget. 690 namn är ristade i sten fördelade per skepp.

Masthuggskyrkan

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...