Göteborgs naturhistoriska museum.


Upplev Jordens historia och livets utveckling. Här visas en gigantisk blåval, en uppstoppad afrikansk elefant och nordens samtliga fågelarter. Vidare ett dinosaurieskelett, fossilsamling och koraller.

  • Till start: 399,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Göteborg 
  • Avgift: Nej 


Göteborgs naturhistoriska museum

Museet är Göteborgs äldsta museum och det bildades redan 1833 med naturaliesamlingarna från Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället som grund.

10 miljoner djur räknar samlingarna till och den permanenta utställningen har ett brett urval av jordens djurliv.

På museet finns väldens enda monterade blåval och en enorm afrikansk elefant. Jordens historia och livets utveckling är en fast utställning och i avdelningen om människans utveckling återfinns urmodern Lucy i en skalenlig kopia.

Unikt för museet är de dioramor (uppbyggda miljöer) och här finns mycket välbevarade dylika från 1920-talet.

Här finns Nordens samtliga fåglar.

Länkar

Göteborgs naturhistoriska museum.
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Slottskogen - parkpromenad...
En promenad som tar sin början vid Göteborgs naturhistoriska museum och vidare förbi Landskapsstugorna, Stora dammen, Barnens zoo, Slottsskogens våffelstuga och Utsiktstornet.
OrtArray
Skansen Kronan
En förskansning från 1698 högt ovanför Haga. Väggarna på den fyra våningar höga byggnaden är 4-5 meter tjocka. Den fantastiska utsikten här uppe kan man ta sig till med långa trappor från Haga eller slingrande längs väg.
OrtGöteborg
Slottsskogen...
En populär park i södra Göteborg. Texter under bearbetning.
OrtGöteborg
Kulturreservatet Gatenhielm
Detta område är ett av Göteborgs äldsta och bäst bevarade och visar hur staden såg ut på 1700-talet innan stora bränder härjade. 
OrtGöteborg
Bengans
Legendarisk skivhandel som inte bara säljer bra musik utan är ett kafé med uteservering.
OrtGöteborg
Sjömanstornet...
Runt Sjömanstornet finns minnesskyltar till minnet av de 98 skepp och dess besättningar som förliste under första världskriget. 690 namn är ristade i sten fördelade per skepp.
OrtGöteborg