Bispbergs klack.


  • Till start: 169,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Säter 
  • Avgift: Nej 
Bispbergs klack.
Stor karta

Från toppen som har ett litet torn kan man se hoppbackarna i Falun, Garpenberg och Borlänge. Bispberget är ett sydväxtberg vilket innebär att solvärmen gör att värmekrävande arter frodas. 1,3 km från parkering till topp.

Bispbergs klack

Efter en kort promenad i skogen kommer man fram till utsiktsplatsen där det finns en rastplast med vindskydd. Bispbergs klack är ett naturreservat och här finns en väl bevarad gammelskog.

 

Vid klart väder kan man uppifrån tornet se Lugnets hoppbacke i Falun och Gruvlavarna i Garpenberg och en stor del av södra länet.

 

Bispberget är ett sydväxtberg vilket innebär att värme alstras dagtid och värmekrävande arter frodas. Det är alltså en växtlighet som annars syns betydligt längre söderut och här finns samtliga ädla lövträd som är typiska för ett sydväxtberg. Många fågelarter häckar inom reservatet, tidvis berguv.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...