Dalaborgs slottsruin


  • Till start: 323,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Dalaborg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ruinen efter en av medeltidens viktigare borgar. Här beslutade att drottning Margareta som senare kom att styra Kalmarunionen skulle bli regent. Läget vid var optimalt där man över vattnet kunde nå åt tre väderstreck.

Dalaborgs slottsruin

Detta är inte bara en intressant historisk plats utan även en utsiktsplast perfekt för en picknick.

Dalaborg är idag en ruin efter den borg som byggdes 1304 av hertigarna Erik och Valdemar Birgersson som var söner till kung Magnus Ladulås. Beläget på en udde i Vänern med branta klippor ned mot vattnet var det ett strategiskt valt läge.

Platsen är historisk genom att det var här på som drottning Margareta år 1388, vaid tiden regent över Norge och Danmark, blev erkänd som regent även över Sverige.

Borgen var under 1400-talet en fast punkt i det dåvarande Dalaborgs län som omfattade större delen av Dalsland. Det var bland annat från Dalaborg som Erik av Pommern lät skicka utländska skattefogdar för att få in pengar till det kostsamma kriget mot Hansan. Deras skatteindrivning var inte så populär och det ledde fram till Engelbrektsupproret då flera fogdeborgar förstördes och 1434 förstördes Dalaborg av riddaren Peder Ulfsson Roos och hans bondehär.

Det som finns kvar av själva borgen är vallgraven, vallar, en terrass och källaren till ett blockhus. Vill man se hur borgen såg ut så finns en modell på Melleruds museum i Mellerud knappt två mil härifrån.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...