Forsa forngård...


  • Till start: 269,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Hudiksvall 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Här var tidigare en klungby med tre gårdar. Två finns kvar och de visar upp originalinredning från tidigt respektive sent 1800-tal. Tre av rummen har målningar från 1700-talet av lokala mästare.

Forsa forngård

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...