Forshems kyrka


  • Till start: 274,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Götene 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Kyrka från 1100-talet och Nordens enda tillägnad den Helige anden. Den är känd för sina ovanliga romanska reliefer.

Forshems kyrka

Forshems kyrka är den enda kyrkan i Norden som är invigd till den Heliga graven i Jerusalems ära.

Kyrkan är uppförd i sandsten och dess äldsta delar är långhuset från 1100-talets mitt. Kyrkan är även känd för sina sex romanska reliefer. De är unika och liknande finns enbart i Skara domkyrka vilket förklaras av att relieferna i kyrkan är inhuggna av Skaramästaren Scarensis.

Man tror att pilgrimer kan ha valt att vallfärda till Forshem i de fall då resan till Jerusalem var för svår och farlig.

Rakt över vägen från kyrkan finns ett stenmuseum med liljestenar och äldre gravhällar. Liljestenar är gravstenar med stiliserade växter som enbart förekommer Sverige. Fortsätter man på stigen förbi museet kommer man till ett pilgrimshärbärge som fortfarande är i bruk för vila eller enklare övernattning för de som går pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem.

Öppet dagligen.

Forshems kyrkby,  Hällekis
Telefon: 0501-42010

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...