Jakriborg.


  • Till start: 502,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Staffanstorp 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

En modern stadsdel uppbyggd i en stil som liknar en medeltida europeisk stad och dess slingrande gatnät. Stilen har kallats för nyurbanism.

Jakriborg

Medeltidsinspirerat bostadsområde uppfört i början av 2000 talet som kännetecknas främst av spetsiga brant sluttande take, av slingrande gator och gränder, samt fasader och färgsättning som ger associationer till städer i Tyskland och Danmark snarare än övriga Skandinavien.

Gatorna liknar de medeltida gatunät som finns kvar i stadskärnorna i Skåne. Givetvis ville man ha en stadsmur och  "muren" blev ett buller- och dammskydd mot stambanan som passerar området. 

Området är ett exempel på den återgång man har till att bygga stadsliknande miljöer sk nyurbanism. Och vad namnet kommer ifrån? Byggherrarna var två bröder Berggren som tog Jakri från förnamnen Jan och Krister med tilläget borg.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...