Mellan Örebro och Norrköping till bruksorter längs vackra vägar…


  • Till start: 161,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Örebro 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Med start i Örebro med slottet och dess övriga sevärdheter, passeras Brevens bruk, Övre Häfla bruk, Rejmyre glasbruk, Finspångs bruk och slott för att slutligen industristaden Norrköping med dess livaktiga stadskärna

Sevärdhet 1 av 6

Örebro slott

Örebro slott tronar ståtligt på en holme mitt i staden med Svartåns virvlande strömmar runt omkring. Ett populärt besöksmål där man erbjuds bland annat utställningar, guidade visningar, butik och restaurang.

Här fanns tidigt ett vadställe där man valde att bygga en bro. Bron liksom det faktum att hela sju, ännu bevarade, landsvägar fanns här gav goda förutsättningar för bebyggelse på platsen. På grund av det strategiska läget byggde man en befästning under senare delen av 1200-talet vilken brukar markera stadens födelse.

Från att ha varit en enkel försvarsborg med fängelse blev det under vasatiden ombyggt till ett magnifikt kungligt slott. Förvandlingen inleddes troligen av Magnus Eriksson som på 1350-talet anlade en fästning, Örebro hus, på holmen där slottet ligger idag.

På 1400-talet styrdes dåvarande Sverige av Erik av Pommern mer eller mindre som ett lydrike till Danmark. Landskapen i Sverige styrdes av svenska fogdar som var överlöpare och den mest kända "erövringen" (befrielsen från danskarna) av Örebroborgen gjorde Engelbrekt Engelbrektsson år 1434. Borgen förlänades senare till honom och under en kort tid var kung av Sverige.

Örebro blev sen en av Gustav Vasas riksborgar där det hölls möten och riksdagar och det var hans son Karl IX som lät påbörja bygget av det som skulle bli ett praktfullt renässansslott. I slutet av 1600-talet var slottet obeboeligt och tjänade som vapenförråd och fängelse. Slottets nuvarande utseende, ett Vasaslott i romantiskt historiserande stil fick det på slutat av 1800-talet.

Örebro Slott

Kansligatan 1

703 61 Örebro

Läs mera

Länkar

Brevens bruk

Brevens Bruk ligger c:a fem mil sydost om Örebro och den vackra och välbevarade bruksmiljön påminner mer om de uppländska bruken och klassat som riksintresse.

Bruket grundades 1676 men Breven är omtalat redan 1317 då ”Bredhæhueendonerades till Riseberga kloster.

Det gjutna järnet härifrån blev känt för sin goda kvalitet. I Stockholm är Djurgårdsbron och intilliggande Blå Portens gjutjärnsgrind byggda med gjutgods från Brevens Bruk.

Herrgården från 1698, rost- och mas ugnen från 1800-talet och Brevens kyrka i empirestil från 1842 är byggnader som står ut. Midsommarfirandet i Brevens Bruk är en tradition med 200-åriga anor.

I området finns även hantverksbutiker, konstutställningar, museum, café, restaurang/pub. Dessutom fina vandrings- och cykelleder och badplats.

Läs mera

Länkar

Övre Hävla bruk

Rejmyre glasbruk

Finspångs bruk och slott

Norrköping

Trots att Norrköpings stadskärna inte har så många industrier som fortfarande är i drift så präglas området av den imponerande industriarkitekturen. Man har på ett varsamt sätt skapat, muséer (flesta gratis), universietscampus, kaféer och krogar i den gamla miljön längs ån. Klart underskattad stad. 

Trippa har en promenad i staden. Norrköping - Industrilandskapet

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...