Mölarps kvarn.


Mölarps kvarn ligger i Fristad vid Viskan. Så tidigt som på 1500-talet började man driva kvarnar med hjälp av forsarna här och med tiden även för såg och vadmalsstamp. Här uppstod det första industriområdet i Fristad i slutet av 1800-talet.

  • Till start: 337,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Borås 
  • Avgift: Nej 


Mölarps kvarn

Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad. Där har forsarna sedan 1500-talet utnyttjats till att driva kvarnar och sedan även såg och vadmalsstamp. Vid Mölarp uppstod i slutet av 1800-talet det första industriområdet i Fristad.

 

Mölarp kanske kan uttydas ”mjölnarens torp”.


Nuvarande byggnader är från 1800-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. I kvarnen finns också samlingslokaler. Kvarnen ägs och sköts av Fristad Hembygdsförenings.

 

Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat.Där finns drygt 250 arter, bl a den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Här finns också forsärla och strömstare.

 

I området finns fornlämningar med bl a hällkista, gravfält med domarringar och resta stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats.

 

Varje år anordnas i maj månad Mölarpsdagen då bl a kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren.

 

Text Borås kommun

Läs mera

Länkar

Mölarps kvarn.
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Conditori Nordpolen
Ett av Sveriges bästa konditorier. Mästarklass enligt White Guide. Mästare på tårtor säger vi.
OrtVara
Sparlösastenen
Tätt efter Rökstenen Sveriges viktigaste och även gåtfullaste. Stenen står i en liten byggnad intressanta informationstavlor. Vackra bilder och blandning av samnordiska och svenska runor.
OrtVara
Göteborg inom Vallgraven
En promenad i Göteborgs äldsta delar med flera av de kändaste landmärkena.
OrtGöteborg
Slottskogen - parkpromenad...
En promenad som tar sin början vid Göteborgs naturhistoriska museum och vidare förbi Landskapsstugorna, Stora dammen, Barnens zoo, Slottsskogens våffelstuga och Utsiktstornet.
OrtArray
Bengans
Legendarisk skivhandel som inte bara säljer bra musik utan är ett kafé med uteservering.
OrtGöteborg
Hornborgasjön
Vii börjar vid ett Naturum för besök vid sjön som är en av Europas viktigaste fågelsjöar. Här kan man läsa på om sjön för vidare resa runt Hornborgasjön eller gå ut på Utsikten och skåda fågel. 
OrtSkara