Mölarps kvarn.


  • Till start: 337,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Borås 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Mölarps kvarn

Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad. Där har forsarna sedan 1500-talet utnyttjats till att driva kvarnar och sedan även såg och vadmalsstamp. Vid Mölarp uppstod i slutet av 1800-talet det första industriområdet i Fristad.

 

Mölarp kanske kan uttydas ”mjölnarens torp”.


Nuvarande byggnader är från 1800-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. I kvarnen finns också samlingslokaler. Kvarnen ägs och sköts av Fristad Hembygdsförenings.

 

Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat.Där finns drygt 250 arter, bl a den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Här finns också forsärla och strömstare.

 

I området finns fornlämningar med bl a hällkista, gravfält med domarringar och resta stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats.

 

Varje år anordnas i maj månad Mölarpsdagen då bl a kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren.

 

Text Borås kommun

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...