Nordmark gruvmuseum...


Ett museum som både har en central utställning med föremål inomhus och ute men är i övrigt bestående av en rad byggnader i omgivningarna. Karta finns vid museet.

  • Till start: 230,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Filipstad 
  • Avgift: Ja 


Nordmark gruvmuseum

Nordmarks gruvmuseum visar bergsbrukets 700 års utveckling på 700 m2.

Museet omfattar tolv byggnader på ett 10 000 m2 stort område i närheten av Nordmarks kyrka. I Nordmark har gruvor och hyttor funnits från tidig medeltid fram till 1980 då den sista järnmalmsgruvan lades ned. 

Från Filipstads bergslag, där gruvorna i Persberg och Nordmark var de största järnmalmsproducenterna, kom 10% av världsproduktionen av järn 100 år runt 1650. 

Museet visar kartor, fotografier, redskap och modeller m.m från arbetarbostäderna, bergsmansgårdarna, gruvorna och hyttorna i trakten. 

En modell som står ut är en tio kvadratmeter stor miniatyr i skala 1:87 över hur industrianläggningarna vid gruvorna såg ut 1920 med Nordmark-Klarälvens Järnvägars (NKIJ) tillhörande bangårdar.

Nordmark jämte Långban i Filipstad är en av världens mineralrikaste områden.

Säsongsöppet; för övriga tider bokas tid.

Läs mera
Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Ferlinmuseum...
Nils Ferlin var en multikonstnär och Filipstadsbo som tog Stockholm med storm. Museet är välgjort och ger en inblick i hans liv. Kombinera gärna med skulptur på Ferlin på parkbänken vid Stora Torget.
OrtFiipstad
Lesjöfors museum.
Här visas ortens arbetsliv under 300 år. Flera uppbyggda miljöer ger en extra autencitet. En stor mängd föremål väcker minnen hos besökaren. Var 1996 nominerat till världens bästa museum.
OrtFilipstad
Hornkullens silvergruvor.
OrtFilipstad
Gamla Bruket Munkfors...
Munkfors är en ort som fortfarande lever av järnhantering. Dock är denna del av bruket museal. Järnbruk har varit på platen sedan 1670. Intill bruket ligger Klarälvens högsta naturliga vattenfall.
OrtMunkfors
Geijersgården Ransäter...
Erik Gustaf Geijer, den berömde historikern och medlemmen av Svenska Akademien och växte upp på denna gård. Han är en av tre kulturpersonligheter som bott här. Bland annat han som skrev Å jänta och ja. Bara en sån sak.
OrtMunkfors