Nordmark gruvmuseum...


  • Till start: 230,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Filipstad 
  • Avgift: Ja 
Laddar..
Stor karta

Ett museum som både har en central utställning med föremål inomhus och ute men är i övrigt bestående av en rad byggnader i omgivningarna. Karta finns vid museet.

Nordmark gruvmuseum

Nordmarks gruvmuseum visar bergsbrukets 700 års utveckling på 700 m2.

Museet omfattar tolv byggnader på ett 10 000 m2 stort område i närheten av Nordmarks kyrka. I Nordmark har gruvor och hyttor funnits från tidig medeltid fram till 1980 då den sista järnmalmsgruvan lades ned. 

Från Filipstads bergslag, där gruvorna i Persberg och Nordmark var de största järnmalmsproducenterna, kom 10% av världsproduktionen av järn 100 år runt 1650. 

Museet visar kartor, fotografier, redskap och modeller m.m från arbetarbostäderna, bergsmansgårdarna, gruvorna och hyttorna i trakten. 

En modell som står ut är en tio kvadratmeter stor miniatyr i skala 1:87 över hur industrianläggningarna vid gruvorna såg ut 1920 med Nordmark-Klarälvens Järnvägars (NKIJ) tillhörande bangårdar.

Nordmark jämte Långban i Filipstad är en av världens mineralrikaste områden.

Säsongsöppet; för övriga tider bokas tid.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...