Saltsjö Duvnäs


  • Till start: 8,3 Km 
  • Längd: 2,4 km 
  • Stopp:
  • Ort: Saltsjö-Duvnäs 
  • Avgift: Nej 
Saltsjö Duvnäs
Stor karta

Ett av de vackrare villaområdena men inte lika känt som Djursholm m fl. Här finns byggnader från 1700-talet men de flesta från sekelskiftets villastad.

Sevärdhet 1 av 3

Duvnäs nedre gård

På 1700-talet blev Sicklaön en reträttplats för många av Stockholms välbeställda, t ex direktörerna på Ostindiska kompaniet, Grill (på Svindersvik), le Febure (på Järla) och Petersen (på Stora Nyckelviken). Till dessa hörde även den skotske industrimannen Robert Finlay. Han lät på 1750-talet uppföra det som idag kallas Duvnäs nedre gård. Finlay använde huvudbyggnaden som industrilokal, bl a för nålframställning. Senare byggdes den om till bostad. Till gården hör även en mjölnarbostad, den s k Kvarnvillan, och en förvaltarbostad, Emilstorp. (källa Nacka kommun)

Gamla prästgården.

Den herrgårdsliknande prästbyggnadens är på 550 kvm och dess äldsta delar är från slutet av 1700-talet. Byggnaden som idag är bostadshus har dock aldrig fungerat som prästbostad. Av Nacka kommun utpekat som särskilt värdefullt kulturminne.

Olle Nymans ateljé

Ateljén som bevarats i sitt nuvarande skick arrangerar varje sommar en ny utställning i den nyaste ateljén (som uppfördes 1987). I den gamla ateljén visas teckningar, målningar och skulpturer av Olle Nyman. Gården köptes 1863 av Olles morfar Robert Küsel och Olle växte upp på gården som fram till 1973 var bostad.

Olle Nyman är bland annat känd för att ha skapat Operakällarens Backficka kaklade inreding,

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...