Saltskog gård och park.


  • Till start: 30,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Södertälje 
  • Avgift: Nej 
Saltskog gård och park.
Stor karta

Liljevalchs hem utanför Södertälje är idag en kulturbyggnad, ett friluftsområde och park. Vill man röra på sig finns en slinga som passerar en utsiktsplats.

Saltskog gård och park.

Saltskogsslingan
Träd och buskar kring Saltskogs Gård
I trädgården och parken kring Saltskogs Gård fi nns många olika buskar och träd. Många växer här naturligt, andra är planterade och en del har spridit sig naturligt från planterade träd.

Parken och trädgården har anlagts från slutet av 1800-talet och utvecklats fram till våra dagar. Industrim nnen Carl Fredrik Liljevalch köpte Saltskogs gård 1881 som bostad och rustade upp byggnader och park. I tidens anda byggdes promenadvägar genom parken till utsiktsberget och en liten ”grotta” i kanten av ravinen. Liljevalch och hans svärson Hultgren lät också plantera flera trädarter som inte växer här naturligt. Idag finns bland annat bok, lärk och silvergran kvar. Vid huvudbyggnaden skapades ett ”berg”, med planteringar mellan stenlagda gångar och trappor. På de svängda murarna söder om huset spaljerades fruktträd. Fruktträdgården i södersluttningen innehåller fortfarande många äppelsorter. Följ med på en parkvandring kring Saltskogs Gård! Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med träden och buskar i parken.

Saltskogs Gård Liljevalchs hem i Södertälje

Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till  Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Lijevalch avled på Saltskog 1909. Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården.

Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog.

Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning. Sedan dess har gården fungerat som ett kulturhus med ett omfattande program av konstutställningar, musik- och föredragskvällar Förutom huvudbyggnaden ingår Villa Elghem och Förvaltarbostaden i Stiftelsens ägo.

Följ med på en parkvandring kring Saltskogs Gård! Ladda ned PDF över promenadslinga här.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...