Sigurdsristningen


  • Till start: 81,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Eskilstuna 
  • Avgift: Nej 
Sigurdsristningen
Stor karta

En stor ristning främst känd för de unika figurerna som illustrerar sagan om Sigurd som bland annat dräper Fafne. En saga som återkommer runt om i Europa.

Sigurdsristningen

Sigurdristningen är inte främst känd för runorna, utan de unika figurerna som illustrerar sagan om Sigurd, som bland annat dräper Fafne. Sagan om Sigurd, där människor blandas med gudar, återkommer i flera andra sagor runt om i Europa. Bland annat den isländska Snorres Edda och nordiska Völsungsagan men även i sydtyska Nibelungensången som tonsatts av Wagner. Då kallat Nibelungens ring där huvudpersonen kallas det snarlika Sigfrid istället.

Sigurdristningen runinristning berättar om en Sigrid som lät uppföra en bro efter sin döde man Holger. Ristningen ligger mycket riktigt vid ett gammalt vadställe som med tiden gjordes till en bro och det är den runorna handlar om. Från platsen ser man brofästet på ristningens sida och på andra sidan vid andra brofästet. Dessa resten av brofästen har man på senare år för synlighetens skull målat med illröd färg.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...