Skogsbyn Jädraås.


  • Till start: 189,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Ockelbo 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ralph Erskine ritade här ett av de mer värdefulla exemplen på arbetarbebyggelse, färdigt 1952. Namnet kommer sig av att bostäderna var ämnade för skogsarbetare till sågverken. 

Skogsbyn Jädraås

Skogsarbetarbyn ritades av den välkända arkitekten Ralph Erskine. Han ritade moderna bostäder som väckte förundran på sin tid och som fortfarande lockar nya husägare med sin ovanliga arkitektur. De första husen byggdes och stod klara 1952.

Det var just skogsarbetare som skulle bosätta sig i dessa hus som var arbetarbostäder av aldrig tidigare skådat slag. Erskine skapade miljöer som upplevs som spännande genom byggnadernas asymmetrier och motsatser.

Text Visit Gävle

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...