Tivedens Nationalpark


  • Till start: 210,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Karlsborg 
  • Avgift: Nej 
Tivedens Nationalpark
Stor karta

Tiveden är en nationalpark mellan Vättern och Vänern. Här kan man vandra och se oändligt vackra platser och få ett fantastiskt lugn. Vill man inte vandra så långt finns en utsiktsplats nära parkeringen. 

Tivedens Nationalpark

Tiveden är saga och mystik, tung och dyster men den gömmer också på oändligt vackra platser och ett fantastiskt lugn. Många sagor och myter har uppkommit kring denna obygd.

Tiveden - urskog, trollskog och nationalpark
Tiveden, ett höjdområde mellan Vänern och Vättern med milsvida skogar och ett område skapat av inlandsisen för mer än 10 000 år sedan. Här finns djupa förkastningssprickor och jättelika flyttblock, sjöar och tjärnar.

Terrängen kan på vissa platser vara nära nog oframkomlig och klippblocken skapar fantasifulla formationer som får oss känna mystiken, sagan och se trolska väsen…

En del av Tiveden är nationalpark här ska skogen få utvecklas till urskog. Den skog som nu växer här är opåverkad av de senaste årtiondens storskaliga skogsbruk.

Så här stora sammanhängande områden med gammal skog är ovanligt i de södra delarna av Sverige. Skogens ålder och det vilt formade landskapet ger nationalparken sin karaktär och motiverar att den skyddas.

Historik
Landisen som smälte för ca 10 000 år sedan satte också sin prägel på landskapet. Stenblock bröts loss och ligger nu utspridda över hällarna. De flesta och största av de lossbrutna blocken hamnade i sprickdalarna. Enorma blocksamlingar bildades i många dalar en av dem är Stenkälla.

Tivedens Informationscentral
Vid informationscentralen finns också parkeringsplats, rast- och eldplats, toaletter och sopställ. vår, sommar och höst även bemannad informationcentral.

Vandring i nationalparken
Från informationscentralen i Nationalparken utgår flera olika vandringsleder. Sammanlagt finns 2,5 mil markerade stigar från 1,5 km till 15 km. Ska du ut och vandra tänk på att terrängen är starkt kuperad och därför krävande.

Tag hänsyn till och följ de regler som gäller då du vistas i nationalparken. Då bevarar vi värdefull natur och gör den tillgänglig för besökare även i framtiden.

 

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...