Uppsa kulle


  • Till start: 74,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Nyköping 
  • Avgift: Nej 
Uppsa kulle
Stor karta

Södermanlands största kungagrav, troligtvis från järnåldern, är en maktmarkering vid det tidigare så strategiska inloppet. Utsikten från toppen är enastående!

Uppsa kulle

Uppsa kulle är en forntida kungagrav troligtvis från järnåldern och är en maktmarkering vid det tidigare så strategiska inloppet. Det är Södermanlands största kungshög med en höjd på nio meter och en diameter på 55 meter.

Ungefär i markplan mitt under kullen tror man att kvarlevorna efter kung Ingjald Illråde ligger. Uppsa kulle har dock aldrig undersökts närmare arkeologiskt.  Uppe på toppen finns en liten krater som man tror beror på att gravkammaren kollapsat

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...