Vallhagar


  • Till start: 221,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Här har man hittat lämningar som visar att det bodde folk mellan 200-550 e. kr. Sen flyttade de några hundra meter. Där bor folk än idag.

Vallhagar

Mellan 200-550 e kr, dvs från äldre romersk järnålder, har det bott människor här. Man har identifierat 24 husgrunder fördelade på 5-6 gårdar.

På 500 talet övergavs husen och man trodde tidigare att de övergivits pga en invasion men man tror nu att de bara flyttade en bit därifrån där det finns bebyggelse än idag.

Runt området finns en numrerad men lite svårföljd slinga där man kan läsa intressanta texter om lämningarna.

Det finns tre gravfält här som är daterade till mellan 200 och 600 e kr.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...