Vallhagar


Här har man hittat lämningar som visar att det bodde folk mellan 200-550 e. kr. Sen flyttade de några hundra meter. Där bor folk än idag.

  • Till start: 221,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 


Vallhagar

Mellan 200-550 e kr, dvs från äldre romersk järnålder, har det bott människor här. Man har identifierat 24 husgrunder fördelade på 5-6 gårdar.

På 500 talet övergavs husen och man trodde tidigare att de övergivits pga en invasion men man tror nu att de bara flyttade en bit därifrån där det finns bebyggelse än idag.

Runt området finns en numrerad men lite svårföljd slinga där man kan läsa intressanta texter om lämningarna.

Det finns tre gravfält här som är daterade till mellan 200 och 600 e kr.

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Gannarve skeppssättning
Här möts man inte bara av en imponerande skeppsättning utan även en makalöst vacker utsikt mot Lilla Karlsö. Daterad till bronsålder c:a 1000 - 500 år f Kr men var rasat och spritt men blev upprest på senare år.
OrtGotland
Lojsta hed russpark...
Gotlandsrusset är landets enda inhemska hästras och har funnits här sedan urminnes tider. Den årliga russpremieringen äger rum i slutet av juli och är ett populärt evenemang.
OrtLojsta
Ekstakusten
En av Sveriges allra vackraste vägar går mellan Djupvik och öns västligaste punkt Hammarudd.
OrtEksta
Uggarde Rojr
Ett stort gravfält som vittnar om platsens historiska betydelse.
OrtRone
Tomtbod i Bjurs
Den enda fiskeläget på Gotland som är förklarat byggnadsminne. Tomtbod är ett s k storfiskeläge med hela 31 stycken bodar som är mycket väl bevarade och här bedrivs fortfarande fiske.
OrtGotland
Kattlunds museigård
Gård med anor från 1200-talet där vissa delar är uppförda på 1500-talet. Här ges en bra bild av livet på en medeltida gård på Gotland. Restaurang, trädgårdscafé, hantverksbutik och gårdsbutik.
OrtGotland