Älgafallet.


  • Till start: 375,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Strömstad 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ett vattenfall som delas mellan Sverige och Norge. Mest spektakulärt när det är mycket vatten på våren eller efter regn. Fallet beskådas ovanifrån (Sverige) och nerifrån där det finns rastplatser i (Norge).

Älgafallet övre

Älgafallet ligger längst upp i Tanums nordöstra del och det utgör gräns mot Norge. Vattenfallet, med sina 46 meters fallhöjd, är Bohusläns högsta. Nedanför fallet finns en bro med god framkomlighet. En informationstavla berättar om gränshistoria och fornminnen. Förr fanns här bla en såg och en kvarn. 

 

Vattenrika perioder är höst och vår är fallet mest populärt men sommartid är det en rogivande rastplats. Från ovansidan som nås via annan väg kan man se fallet ovanifrån.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...