Ekornavallen


  • Till start: 282,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Falköping 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

En unik fornlämning och mycket vacker plats. Här kan man se lämningar från sten-, brons- och järnåldern. Från 3300 f kr till 1050 e kr.

Ekornavallen

Denna vackra plats är unik för att det här finns gravlämningar från vår förhistorias tre huvudepoker. Sten-, brons- och järnålder. Detta har alltså varit gravplats i över 4000 år.

Den äldsta graven byggdes under perioden som kallades bondestenålder ca 3300 f Kr. Girommen är den mäktigaste gånggriften från denna tid och är en grav för många personer.

Det senare bronsåldersröset (bronsålder 1800-500 f kr) högst upp på backkrönet verkar mer vara en stormannagrav som verkar tyda på att samhället blivit mer hierarkiskt.

Flest är dock lämningarna från järnåldern mellan 500 och 1050 e Kr och då främst alla resta stenar där flera av dem står på en nästan rak linje från norr till söder.

Vid parkeringsplatsen finns en bra rastplats och informationsskylt men skyltar finns även vid lämningarna så man kan läsa när man vandrar runt.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...