Fågelviks borgruin.


Detta är en ruin efter en medeltida riddarborg som har ägts av Karl Knutsson Bonde som regerade Sverige i hela tre omgångar. På den tiden gick havet ända hit. Dackes folk brände borgen 1542.

  • Till start: 157,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Valdemarsvik 
  • Avgift: Nej 


Fågelviks borgruin.

Två kilometer söder om nuvarande Fogelvik och nära vägen mot Kvädö ligger ruinerna efter den medeltida riddarborgen Fogelvik, som omtalas som "Fogelviks torn" 1419. Lämningar finns efter borgens fasta hus, ett stentorn som varit uppfört till tre eller fyra våningars höjd, samt grunder efter enklare träbyggnader, källare och en i sluttningen ingrävd, skyddad hamn. Hela anläggningen var på den tiden omfluten av saltsjön och en grävd vallgrav. På andra sidan vallgraven låg troligen en trädgård och diverse ekonomibyggnader. På 1400-talet residerade här bl a Karl Knutsson Bonde, konung tre gånger under den tid Sverige fortfarande var ett valrike. På äldre dagar drömmer han sig tillbaka på sin unika levnadsbana, enligt den bekanta krönikestrofen på följande sätt:

Medan jag var herre till Fogelvik

var jag både mäktig och rik

men sedan jag blev konung i Svea och Göta land

var jag en arm och olyckelig man.

År 1542 brändes borgen ner till grunden av Dackes folk. Eventuellt byggdes den upp igen på samma ställe, eller flyttades redan då till sin nuvarande plats. Strax söder om borgruinen och bäcken utmed Kvädövägen finns en vacker och ovanlig eneskog intill den betade strandängen med rikt fågelliv.

Läs mera
Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Långrådna Kultur & Gästgiveri...
Kurser, konserter och boende i en stimulerande miljö i det gamla gästgiveriet från mitten av 1800-talet.
OrtValdemarsvik
Bokö naturreservat...
Bokö naturreservat ligger norr om Valdemarsvikens mynning.
OrtValdemarsvik
Åsvikelandets naturreservat
Åsvikelandets naturreservat är ett vildmarksområde i den södra delen av östgötaskärgården.
OrtValdemarsvik
Café Kårtorp...
Café Kårtorp är ett mycket populärt stopp vid E22, Valdemarsvik men är också ett trevligt utflyktsmål. Här serveras vår egen mat med många lokala inslag och endast hembakat kaffebröd.
OrtValdemarsvik
Torrö naturreservat
I Valdemarsviks kommuns sydöstra hörn ligger Torrö naturreservat. 
OrtValdemarsvik