Gettlinge gravfält


  • Till start: 341,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Detta fält är unikt för dess storlek det är hela 2 km långt, ungefär som Skogskyrkogården i Stockholm.

Gettlinge gravfält

Platsen vi har markerat ut den mest varierande av detta hela 2 km långa gravfält. Som jämförelse är Skogskyrkogården i Stockholm cirka 2 km lång men dock bredare. Precis här finns en skeppssättning samt ett par domarringar som är typiska för Öland med runda stenblock som vilar på tre mindre stenar. Intill skeppsättningen står två resta kalkstenshällar.

Man har funnit fynd från romersk järnålder men huvuddelen av gravfältet är troligen från yngre järnålder. 

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...