Gettlinge gravfält


Detta fält är unikt för dess storlek det är hela 2 km långt, ungefär som Skogskyrkogården i Stockholm.

  • Till start: 341,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 


Gettlinge gravfält

Platsen vi har markerat ut den mest varierande av detta hela 2 km långa gravfält. Som jämförelse är Skogskyrkogården i Stockholm cirka 2 km lång men dock bredare. Precis här finns en skeppssättning samt ett par domarringar som är typiska för Öland med runda stenblock som vilar på tre mindre stenar. Intill skeppsättningen står två resta kalkstenshällar.

Man har funnit fynd från romersk järnålder men huvuddelen av gravfältet är troligen från yngre järnålder. 

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Resmo kvarnar
Kända från frimärken är dessa tre kvarnar alldeles intill väg 136 vid en rastplats. Som alla kvarnar ligger de öppet och högt så utsikten blir därför ofta bra. Här är utsikten magnifik.
OrtMörbylånga
Kungstenarna gravfält
De två resta stenarna ligger alldeles intill vägen mot Ölands södra udde och är en del av ett gravfält från järnåldern. Gravfältet är en del av Ottenby naturreservat.
OrtMörbylånga
Lilla frö
Radby med de karakteristiska gårdarna som ligger just på rad. Den typen av byar var vanlig i hela landet men finns nästan bara kvar på Öland.
OrtMörbylånga
Capellagården
I byn Vickelby ligger Carl Malmstens utbildning i möbelsnickeri samt trädgård som säljer ekologiskt odlade produkter. Kafé sommartid.
OrtMörbylånga
Brömsebro - Fredsstenen i Bröms.
Stenen markerar en av Sveriges viktigaste händelser. Vid freden som slöts här inleddes Sveriges stormaktstid och Sverige erhöll Jämtland, Härjedalen, Gotland, Halland och Ösel från Danmark.
OrtTorsås