Ottenby kungsgård och Karl X Gustavs mur...


  • Till start: 356,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 2

Karl X Gustavs mur

När Karl X Gustav kom till makten ville han att jakten skulle koncentreras till Ölands sydspets inte långt från Ottenby kungsgård. Johan den III hade inplanterat dovhjortar och för att får djuren att hålla sig här Därför byggdes en 4611 meter lång, nära 2 meter hög mur från öster till väster rakt över ön 1653.

Som vilthägn lär det fungerat sådär, men allmogens boskap höll man borta lite som en revirmarkering från kungen. Bygget blev inte så dyrt eftersom byggmaterialet fanns på platsen och allmogen jobbade gratis genom att bidra med skattedagsverken.

Ottenby kungsgård

Ottenby bestod under medeltiden av 19 gårdar som alla tillhörde Nydala kloster i Småland. När Gustav Vasa under reformationen befallde ståthållaren i Kalmar att ta bort Ottenby för att dra in gårdarna ge plats åt en kungsladugård med schäferi och stuteri.

Markerna kring Ottenby har brukats långt innan dess. På yngre järnåldern låg det en by här och gravfältet finns fortfarande kvar. Ottenby omnämns redan 1279 under namnet Ottamby efter det fornordiska namnet Otame.

Gustav Vasa introducerade fåravel med tusental engelska får. Och på Karl X Gustavs tid påbörjades uppfödning av hästar med den nu utdöda ölänningen som var en lokal ponnyras. Man byggde även Karl X Gustafs mur på ägorna för att inhägna dem av Johan III inplanterade dovhjortarna.

Sedan 1935 är Ottenby kungsgård ett statligt byggnadsminne. Idag är det ett av Sveriges största jordbruksföretag..

Att besöka Ottenby och dess omgivningar är mycket. Själva kungsgården har ett restaurerat och prisbelönt spannmålsmagasin från 1800-talet där konst och konsthantverk visas och i ett av uthusen, som varit arbetarbostäder, finns en silversmedja. 

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Eketorps borg
En formidabel turistsuccé där man byggt upp den gamla borgen som legat här sedan 300-talet. Har man möjlighet ska man pricka in då personalen är utklädd i tidstypiska kläder och borgen visar sin vardag.
OrtMörbylånga
Stora Alvaret
Detta är bara en av flera platser man kan se världsarvet Stora Alvaret som tillsammans med Södra Ölands jordbruksbygd utsetts till Världsarv av UNESCO.
OrtMörbylånga
Gettlinge gravfält
Detta fält är unikt för dess storlek det är hela 2 km långt, ungefär som Skogskyrkogården i Stockholm.
OrtMörbylånga
Kristianopel.
Staden är uppkallad efter danske kung Christian IV var en viktig befästningsstad mot Sverige. Delar av muren finns kvar. Idag är orten en populär semesterort med camping, vandrarhem, kafé, gästgiveri och konsthantverk.
OrtKarlskrona
Lilla frö
Radby med de karakteristiska gårdarna som ligger just på rad. Den typen av byar var vanlig i hela landet men finns nästan bara kvar på Öland.
OrtMörbylånga
Torhamn – Bergkvara...
Ett litet stopp i Lyckå i Karlskronas utkanter annars en kustresa i Blekinge från fiskeläget Torhamn via Konungshamn, Kristianopel, Brömsebro för att avsluta i Bergkvara i Småland.
OrtKarlskrona