Ottenby kungsgård och Karl X Gustavs mur...


  • Till start: 356,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 2

Karl X Gustavs mur

När Karl X Gustav kom till makten ville han att jakten skulle koncentreras till Ölands sydspets inte långt från Ottenby kungsgård. Johan den III hade inplanterat dovhjortar och för att får djuren att hålla sig här Därför byggdes en 4611 meter lång, nära 2 meter hög mur från öster till väster rakt över ön 1653.

Som vilthägn lär det fungerat sådär, men allmogens boskap höll man borta lite som en revirmarkering från kungen. Bygget blev inte så dyrt eftersom byggmaterialet fanns på platsen och allmogen jobbade gratis genom att bidra med skattedagsverken.

Ottenby kungsgård

Ottenby bestod under medeltiden av 19 gårdar som alla tillhörde Nydala kloster i Småland. När Gustav Vasa under reformationen befallde ståthållaren i Kalmar att ta bort Ottenby för att dra in gårdarna ge plats åt en kungsladugård med schäferi och stuteri.

Markerna kring Ottenby har brukats långt innan dess. På yngre järnåldern låg det en by här och gravfältet finns fortfarande kvar. Ottenby omnämns redan 1279 under namnet Ottamby efter det fornordiska namnet Otame.

Gustav Vasa introducerade fåravel med tusental engelska får. Och på Karl X Gustavs tid påbörjades uppfödning av hästar med den nu utdöda ölänningen som var en lokal ponnyras. Man byggde även Karl X Gustafs mur på ägorna för att inhägna dem av Johan III inplanterade dovhjortarna.

Sedan 1935 är Ottenby kungsgård ett statligt byggnadsminne. Idag är det ett av Sveriges största jordbruksföretag..

Att besöka Ottenby och dess omgivningar är mycket. Själva kungsgården har ett restaurerat och prisbelönt spannmålsmagasin från 1800-talet där konst och konsthantverk visas och i ett av uthusen, som varit arbetarbostäder, finns en silversmedja. 

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Stora Alvaret
Detta är bara en av flera platser man kan se världsarvet Stora Alvaret som tillsammans med Södra Ölands jordbruksbygd utsetts till Världsarv av UNESCO.
OrtMörbylånga
Gettlinge gravfält
Detta fält är unikt för dess storlek det är hela 2 km långt, ungefär som Skogskyrkogården i Stockholm.
OrtMörbylånga
Kristianopel till Kalmar...
Från den gamla gränsstaden Kristianopel bär det norrut till Brömsebro, Bergkvara redarsamhälle, unika Hagby rundkyrka för att slutligen nå Kalmar. 
OrtKristianopel
Brömsebro - Fredsstenen i Bröms.
Stenen markerar en av Sveriges viktigaste händelser. Vid freden som slöts här inleddes Sveriges stormaktstid och Sverige erhöll Jämtland, Härjedalen, Gotland, Halland och Ösel från Danmark.
OrtTorsås
Resmo kvarnar
Kända från frimärken är dessa tre kvarnar alldeles intill väg 136 vid en rastplats. Som alla kvarnar ligger de öppet och högt så utsikten blir därför ofta bra. Här är utsikten magnifik.
OrtMörbylånga
Lilla frö
Radby med de karakteristiska gårdarna som ligger just på rad. Den typen av byar var vanlig i hela landet men finns nästan bara kvar på Öland.
OrtMörbylånga