Stora Alvaret


Detta är bara en av flera platser man kan se världsarvet Stora Alvaret som tillsammans med Södra Ölands jordbruksbygd utsetts till Världsarv av UNESCO.

  • Till start: 344,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 


Stora Alvaret

Stora Alvaret är hela 37 km långt och 15 km brett på södra Öland. Landskapet har många former men genomgående i naturtypen är dess kalkgrund som med sin trädlöshet ger en öppen hedmark. Alvaret skiftar mellan helt kala marker utan jordlager till tunna jordar.

Alvarets öppna landskap höll på att gå förlorat då färre bönder fanns med kor som kunde hålla markerna fria från igenbuskning. 1994 betades mindre än 60 % av Alvarets yta men med hjälp av diverse stöd till jordbruket var man 2010 uppe i 95%.

Stora Alvaret
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Eketorps borg
En formidabel turistsuccé där man byggt upp den gamla borgen som legat här sedan 300-talet. Har man möjlighet ska man pricka in då personalen är utklädd i tidstypiska kläder och borgen visar sin vardag.
OrtMörbylånga
Kungstenarna gravfält
De två resta stenarna ligger alldeles intill vägen mot Ölands södra udde och är en del av ett gravfält från järnåldern. Gravfältet är en del av Ottenby naturreservat.
OrtMörbylånga
Lilla frö
Radby med de karakteristiska gårdarna som ligger just på rad. Den typen av byar var vanlig i hela landet men finns nästan bara kvar på Öland.
OrtMörbylånga
Vickleby.
Byn ligger längs en 800 m lång vacker vägsträcka där man kan beskåda byggnaderna i låg fart eller vandra fram. Del av Världsarvet Södra Ölands jordbrukslandskap.
OrtMörbylånga