Kungstenarna gravfält


  • Till start: 359,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mörbylånga 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

De två resta stenarna ligger alldeles intill vägen mot Ölands södra udde och är en del av ett gravfält från järnåldern. Gravfältet är en del av Ottenby naturreservat.

Kungstenarna gravfält

Söder om Ottenbys kungsgård finns några mindre järnåldersgravfält. Kungsstenarna är de två resta stenarna alldeles intill vägen som markerar en av gravanläggningarna.

I direkt anslutning till dem finns en kalkstensplatta och en stengrav. Förutom den graven finns sju runda stensättningar och en stenkista.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...