Gruvresa runt Noren i Norberg.


Vid sjön Norens sydspets ligger pittoreska Norberg. Den här rundturen går runt sjön och vi passerar flera för Bergslagen typiska besöksmål som gruvor, smedjor mm. Start görs vid ett klassiskt konditori.

  • Till start: 145,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Norberg 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 5

Elsa Anderssons konditori

Elsa Anderssons konditori är en institution i lilla Norberg. Hit kommer busslaster med besökare och det är ett givet stopp för den fika och sötsugne. 

Elsa Andersons Konditori har tilldelats diplom från Gastronomiska Akademin, med motiveringen:  "För vidmakthållande med stor charm av svensk konditoritradition.”

Byggnaden var ursprungligen ett kaptensboställe på annan ort men flyttades hit på 1800-talets mitt. Här var sedan affär och gästgiveri med skjutsstationsskyldigheter.

Den första dagskassan den 7 maj 1916 var på var på 75 kronor och 22 öre. Det höll på att bli en sista dagskassa också då konditoriet brändes ner i augusti 2015 men byggdes upp på nytt året därpå.

Läs mera

Länkar

Klackberget

Klackberg kallas Mons Ferri, "stålberget" i ett brev från 1303. Minst hundra år tidigare påbörjades gruvdrift här och den pågick ända fram till 1967. Fram till 1700-talet bröts malm i de många dagbrotten. En del är små, andra mycket stora.

I Klackberg finns också öppna schakt ner till senare tiders underjordiska brytningsrum. Schakten har varit överbyggda med gruvlavar av trä. I Klackberg finns två unika gruvlavar. De är byggda av slagg, en biprodukt vid järnframställning. Järnvägen möjliggjorde export av malm till järnbruk i runt om i Sverige och Europa.

Spårområde och lastkajer vittnar om den tid då industrialismen fick sitt genomslag. Klackberg är sedan 2008 naturreservat och områdets kulturlämningar, växt- och djurliv är skyddade.

Läs mera

Länkar

Nya Lapphyttan

Bergslagens medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan är det nya namnet på vårt utomhusmuseum som berättar om just medeltiden i Bergslagen. Här får du berättelsen om ett sätt att göra järn som var nytt för tusen år sedan – men som fortfarande är modernt. Visste du att när Sverige blev ett rike var järnet från Bergslagen avgörande?

Om detta handlar vår berättelse, men också om mycket mer. Om de som gjorde arbetet och deras vardag. Om deras teknik och skicklighet, råvaror och produkter. Om järn som svensk exportvara och om bergsmännens, adelns och kungarnas storpolitik. Här finns dofterna ljuden och synintrycken från tillverkningen av järnet förmedlade av våra utställningar och guider.

Kommer du hit under de veckor som vi gör järn kan du både få uppleva vid sidan av eller vara med om arbetet. För barn och andra med barnasinne finns mycket att göra, bland annat den spännande Barngruvan, som du kan besöka på egen hand, utrustad med hjälm och ficklampa samt Barnens Bergslag.

Text Norbergs kommun

Läs mera

Klackbergsvägen bro

Norbergs gruvmuseum

Mossgruveparken & Norbergs gruvmuseum.

Mossgruveparken är ett övergivet gruvfält med djupa och vattenfyllda dagbrott. Där bröts järnmalm från medeltid till 1900-talets början. En skyltad promenadväg leder genom parken.

Under Norbergs gruvmuseum finns ett djupt schakt för att ta upp vatten ur gruvorna.

Ett vattenhjul flera kilometer därifrån drev via en stånggång pumparna. I museet visas hur pumpningen gick till.

Den äldsta brytningsmetoden är att spräcka berget med eld, s k tillmakning. När krut, nitroglycerin och dynamit kom kunde man spränga. Borrteknik, verktyg och maskiner visas i museet.

Norbergsstrejken 1891-92 var en av den svenska arbetarrörelsens viktigaste strider, där många arbetare strejkade länge och med stark sammanhållning. Ändå blev det ingen seger. I museet får du veta mer om gruvarbetarfamiljernas liv.

Södra schaktets lave och Maskinhuset.

Södra schaktets lave är en byggnad som genom ett 180 meter djupt hisschakt står i förbindelse till gruvsalar under jord.

En lave hade till uppgift att skydda linor och andra anordningar som behövdes för att hissa upp malmen. Laven gav också skydd åt den som arbetade med att ta emot malmen och lasta om den.

År 1902 uppfördes den lave som står på platsen idag. Den byggdes i den tidens byggnadsstil. Schaktet är äldre och har haft andra överbyggnader tidigare. Idag är schaktet delvis igenfyllt. Från laven gick förr en bana där malmen fraktades i vagnar på räls till ett skrädhus. Där sorterades malmen på plockband. 

Maskinhuset byggdes år 1901. Från Maskinhuset till laven gick stållinor som drog upp malmhissen. I huset fanns maskiner och annan utrustning.

Text Norbergs kommun

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Norberg...
Norberg är huvudort i kommunen med samma namn som ligger i norra Västmanland mot Dalarna. Klassiska Elsa Anderssons konditori är en bra start för lite mysigt spankulerande.
OrtNorberg
Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan...
Ett utomhusmuseum som berättar om medeltiden i Bergslagen och berättelsen om ett sätt att göra järn som var nytt för tusen år sedan – men som fortfarande är modernt.
OrtNorberg
Norbergs gruvmuseum.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} ...
OrtNorberg
Engelsbergs bruk...-världsarv.
Ett av världens viktigaste industriminnen och Engelsberg är lanets mest intakta. Man kan boka guidning eller bara vandra runt parken och byggnaderna men herrgården är privat.
OrtFagersta
Ängelsberg...
Den lilla orten intill E-stavade bruket är känt för Världens äldsta oljeraffinaderi vid Oljeön intill. Upplev en skulpturpark, utsiktsplatsen över Oljeön och sjön Åmänningen samt den fina stationsbyggnaden.
OrtFagersta
Avesta Visentpark.
Visenten ingår i Avestas är en utrotningshotad ar av bison. Europas som tidigare fanns på Skansen i Stockholm. På bronsåldern fanns visenter i hela södra Sverige upp till Kolmårdens och Tivedens skogar.
OrtAvesta