Hjortens udde


  • Till start: 318,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mellerud 
  • Avgift: Nej 
Hjortens udde
Stor karta

Naturskön plats. Vänern kan sägas ha en midja vilket är en formation från inlandsisen med denna udde, Hjortens udde som möter Hindens rev på Västgötasidan. Udden fortsätter under vattnet till andra sidan.

Hjortens udde

Hjortens udde har sin förlängning i Hindens rev på västgötasidan av Vänern och mellan dessa två går en undervattensrygg som en orsakats av inlandsisens tillbakagång. 

När inlandsisen stod stilla under lång tid innan den slutligen gick tillbaka då bildades Hjortens udde och dess långa stråk ut i Vänern. Detta delar upp Vänern i Dalbosjön i väster och östra delen kallad Värmlandsjön.

Hjortens Udde är också känd för sin fyr som har betjänat Vänersjöfarten i över 150 år. Den var bemannad till 1982.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...