Järnvägsmuseet i Ängelholm


  • Till start: 462,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Ängelholm 
  • Avgift: Ja 
Laddar..
Stor karta

Med ett litet bredare angrepp följer man järnvägens utveckling, människorna och de yrken som växte fram och hur tekniken förändrades från häst och ånga till diesel och el. Museets raritet är världens äldsta gruvjärnvagn från Bergslagen. 

Järnvägsmuseet

Museet ligger passande nog i ett ombyggt lokstall från 1898 och här visas den svenska järnvägshistorien. Det finns en fast basutställning och tillfälliga utställningar med olika tema som oftast har anknytning till järnväg.

Man ges en aha-upplevelse då man speglar den tid då vanligt folk mest gick till fots och båt var bästa transportmedlet för långa sträckor. Även gruvorna var tidiga med att få gruvvagnar att rulla lättare. Ett stort antal miljöer är uppbygga som levandegör historien och de nya yrken som tillkom presenteras. Man får se hur rallare, banvakter och stationspersonal arbetade och bodde.

Flera modelljärnvägar men även äkta föremål som dressiner, signaler, telefoner och en mängd andra små och stora föremål ur järnvägens historia. Museets raritet är världens äldsta järnvägsvagn från Bergslagen.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...