Karlskrona till Hasslö...


En mycket vacker biltur som inleder med några stopp i Karlskrona och tar oss på broar via naturreservat, fornminne en bra bit ut i Karlskronas skärgård och Hasslö med bad och fika.

  • Till start: 382,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Karlskrona 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 8

Stortorget Karlskrona

Få chansen uppleva ett av Europas mest fantastiska, tillika ett av norra Europas största stenbelagda torg.

Många besökare fascineras av det stora torget, där också Turistbyrån finns. Statyn av Karl XI, stadens grundare, blickar ut över det pampiga stenbelagda torget. Intresset fångas genast av de imponerande kyrkorna, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan, även kallad Tyska kyrkan. Kyrkorna är ritade av Tessin d.y efter förebilder från Rom.

Adress: Stortorget, 370 32 Karlskrona

Text Visit Blekinge

Stumholmen

De historiska vingslagen känns tydligt över ön, som var segelflottans proviantbod!

Efter 300 år som stängt marint område förvandlades Stumholmen 1993, mitt i Karlskrona, till en del av den civila staden. De historiska vingslagen känns tydligt över ön, som var segelflottans proviantbod.

Bland vattennära bostäder och arbetsplatser och vid den fina badplatsen lever historien kvar. Här hittar du bl.a. Marinmuseum, Karlskronas främsta besöksmål. Museet är ett arkitektoniskt mästerverk, med sitt mer än 140 meter långa bygge rakt ut i vattnet! I museet ingår även det spännande Slup- och barkasskjulet med båtutställningar. De gamla hangarerna från flygets pionjärtid och fästningsanläggningen Kungshall är andra intressanta platser.

Ön var värd för Bomässan 1993, Marinmuseet invigdes 1997.

Adress: Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Text Visit Blekinge

Läs mera

Wämöparken

Här finns ett Blekinge i miniatyr, ett minizoo med hotade arter som var vanliga förr.

Wämöparken invigdes 1910 och då stod också kaffestugan färdig. 12 äldre byggnader från Karlskrona och Blekinge har flyttats hit.

I parken finns Mini-zoo med våra vanliga svenska smådjur och kaffestuga med hänförande utsikt över Vämöviken. En rolig lekpark med fikabord finns också.

Vämöparken kallas även i folkmun "Blekinges lilla Skansen". En oas nära Karlskrona väl värd ett besök.

Adress: Hästövägen, 371 30 Karlskrona

Text Visit Blekinge

Länkar

Lyckeby kronokvarn

Vid det närbelägna Lyckeby fanns de vattenfall som staden Karlskrona saknade. 

År 1721 ersattes två äldre kvarnar där av en ny större anläggning, Lyckeby kronokvarn, som malde mjöl till bageriet på Stumholmen. På 1710-talet uppfördes vid Lyckebyåns nedersta fall ett dammbygge och ett vattenverk. Mellan dammen och kronokvarnen uppfördes på 1780-talet en stenbro över ån.

Text Visit Blekinge

Skärva herrgård

Skärva Herrgård är en av det svenska 1700-talets mest särpräglade arkitektoniska skapelser. Herrgården uppfördes under åren 1785–86 som lantboställe för varvsamiralen Fredric Henric af Chapman. af Chapman själv ritade anläggningen i samarbete med generalamiral Carl August Ehrensvärd. Herrgården omgärdas av en vacker engelsk park med ett tempelliknande lusthus från början av 1790-talet.

Runt Karlskrona finns en krans av mindre herrgårdar, som växte fram samtidigt med staden. Fr o m slutet av 1600-talet köpte borgare, ämbetsmän och officerare enskilda bondehemman i byarna runt Karlskrona. Genom att köpa flera gårdar skapade de sammanhängande lantegendomar. Dessa fungerade både som jordbruk som levererade till Flottan och som sommarboställen.  Lantbostället Skärva, som uppfördes av Fredrik Henrik af Chapman på 1780-talet, representerar dessa lantegendomar.

Text Visit Blekinge

Läs mera

Länkar

Hjortahammars gravfält

Hjortahammar på vägen mot Hasslö - på ett smalt näs som förbinder Almö med fastlandet reser sig mer än 120 gravmonument från främst yngre järnåldern.

Nära Hjortahammar ligger också Tromtö med fina stövstigar. Här får man både natur och kultur. Vandringen går genom bokskog och sedan förbi Tromtö herrgård. Herrgården är byggd i stilren empire och omges av en park med ädla lövträd.

Gravfältet ligger vackert i nord-sydlig riktning uppe på en låg ås som avskiljer vatten på båda sidor. Ca 120 synliga fornlämningar är bevarade. Den norra delen av gravfältet har anlagts under den äldre järnåldern och här finns runda stensättningar som endast svagt markerar sig i terrängen. Södra delen av gravfältet har använts under yngre järnålder och här finns 70 runda stensättningar, 8 kvadratiska stensättningar, 4 treuddar, 5 gravhögar, 10 skeppssättningar, 5 stenrader och 8 resta stenar. Den största skeppssättningen är 40 meter lång, 12 meter bred och består av 9 resta stenar varav den högsta är 1,8 meter hög.

Hjortahammar har redan under vikingatiden varit en stor hamnanläggning vilket tyder på en central marknadsplats. Kraftiga pålspärrssystem under vatten från sent 1000-tal vittnar om detta. Hjortahammar var en av de viktigaste bondehamnarna i Blekinge fram till sextonhundratalets mitt.

Text Visit Blekinge

Läs mera

Almö naturreservat

Beläget sydväst om Karlskrona på vägen ut mot den vackra vägen till Hässlö. Almö är ett populärt utflyktsmål där man kan ha picknick, bada eller promenera längs vandringsleder.

I reservatets norra del finns vackra ekhagmarker och lummiga lövskogar med landskapet söderut är öppet med hedar, hällmarker och strandängar. Åker man den här vägen så kan man inte missa naturreservatet för landtungan man färdas på är just den man åker på.

Hasslö - Garpahamnen

Garpahamnen är en fiskehamn på södra sidan av Hasslö vid Rönnfjärden. Hasslö är den västligaste av de större öarna runt Karlskrona och en av de största öarna i Blekinge skärgård.

 

Hasslö, också kallad "Lilla Hawaii", är en lummig ö med långgrund sandstrand och vacker skärgårdsnatur.

 

På Hasslö har fisket alltid varit den dominerande näringen och Garpahamnen är fortfarande en viktig plats för det fiske som finns kvar. Garpahamnen har fått sitt namn från tyskans garp.

 

Trevligt cafe finns vid hamnen. Fina promenadvägar. Bageri och livsmedelsbutik inom 1,5 km. 

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Blekinge museum
Ett mycket intressant museum och välutformat museum som delvis är inrymt i en barockherrgård.  Museet må vara regionalt men detta är verkligen svensk i historia.
OrtKarlskrona
Amiralitetskyrkan och Rosenbom
Kyrkan som har en speciell kvadratisk form är en kyrka kopplad till marinen. Mest känd är den dock för den lilla trägubben Rosenbom som är med i Selma Lagerlöfs Nils Holgersson.
OrtKarlskrona
Stumholmen
Stumholmen är en av de holmar som centrala Karlskrona består av. Om Lindholmen och Trossös sydsida var varvsbygge så var denna segelflottans proviantbod. Ett varv runt ön bjuder på vacker kulturhistorisk miljö. Marinmuseum ligger här.
OrtKarlskrona
Brändaholm
Otroligt pittoreskt kolonistugområde med unik bebyggelsemiljö från 1920-talet och med ett otroligt vackert läge på Dragsö som är en av Karlskronas öar.
OrtKarlskrona
Skärva herrgård
Herrgården är en av svenska 1700-talets mest särpräglade arkitektur. Ritades av och uppfördes för varvsamiralen Fredric Henric af Chapman. Vacker park och drivs även som B&b. Del av Världsarvet.
OrtKarlskrona
Torhamn – Bergkvara...
Ett litet stopp i Lyckå i Karlskronas utkanter annars en kustresa i Blekinge från fiskeläget Torhamn via Konungshamn, Kristianopel, Brömsebro för att avsluta i Bergkvara i Småland.
OrtKarlskrona