Ljusne bruk


  • Till start: 215,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Söderhamn 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Besök bruksmuseet för en god inblick i brukssamhällets historia med många föremål och autentiska miljöer. Ägarfamiljen Kempes dotter Wilhelmina gifte sig von Hallwyl (Hallwylska palatset.)

Ljusne bruk

Under mitten av 1800-talet utvecklades en omfattande industri vid Ljusnans utlopp.

Familjen Kempe som var ägare, lade här grunden till den förmögenhet med vars hjälp dottern Wilhelmina (gifte von Halwyll) och inredde och bekostade Halwyllska palatset.

Bruksmuséet skildrar arbetarnas liv i sekelskiftets Ljusne, ett liv helt i skuggan av sågverk och järnbruk.

Museet har samlingar av dåtida föremål samt autentiska miljöer som skola, lanthandel och arbetskök.

Adress: Alavägen 5, Ljusne

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...