Ol-Nilsgården


Hembygdsgården Ol-Nils i Hårga består av ett flertal byggnader med rik historia. Huvudbyggnaden har en särkskilt vacker brokvist. Vidare finns bryggstuga, magasin och ett härbre.

Avstånd från E4 c:a 30 min 33 km

  • Till start: 230,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Bollnäs 
  • Avgift: Nej 


Ol-Nilsgården

Hembygdsgården Ol-Nils i Hårga består av ett flertal byggnader med en intressant historia. Förutom huvudbyggnad med mycket vacker brokvist finns även en bryggstuga, ett härbre och ett magasin.

Hårga blev känt genom Hårgalåten som är en av Sverige populäraste folkvisor som spelats in av Hootenany singers och Orsa spelmän. Den nedtecknades 1785 men man vet ej hur gammal den är. Gården ligger intill Hårgaberget vilket besjungs i visan som platsen där ungdomarna en midsommar dansade sig till döds efter att de förtrollats av hin håle.

Öppet vid evenemang men man kan vandra runt och se exteriörer andra tider.

Länkar

Ol-Nilsgården
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Växbo Kvarn med Växbo Krog
På kritikerrosade Växbo krog äter man i härlig kvarnmiljö. Linberedning (linbasta) visas ibland medan fabriksvisning av modernare linproduktion regelmässigt. På Växbo bageri bakas det på stenhällar där man även kan fika. Avstånd från E4 c:a 28 min 32 km
OrtBollnäs
Stora Hälsingegårdars väg
En perfekt dagstur som passerar gårdar, byar och hembygdsmuséer. Några med fri entré medan andra har avgift som de två värlsdarvsgårdarna Pallars och Jon-Lars.
OrtOvanåker
Ol-Anders - besökscenter och hälsingegård
Här finns ett emigrantmuseum, gårdsfik samt guidade turer. Besökscentret ger intressant information och härifrån startar även Stora hälsingegårdars väg.
OrtOvanåker
Löka hälsingegård
En hitflyttad gård med en stor samling folkdräktsdelar och andra textilföremål. Även orttypiska föremål och sammanlagt elva byggnader. Kaffeservering, hantverksförsäljning och visningar.
OrtOvanåker
Hälsingegård Jon-Lars
En av sju världsarvsgårdar och den allra största av dem. Det är en dubbelgård där två bröder byggde varsin del med olika inredningar. Brokvisten med pardörrarna är unik. Franska tapeter och väggmålningar.
OrtAlfta
Pallars hälsingegård
En av sju världsarvsgårdar. Gården har sällsynt vackra och välbevarade väggmålningar med motiv av stadsbilder och övriga platser i landet.
OrtOvanåker