Ol-Nilsgården


  • Till start: 230,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Bollnäs 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Hembygdsgården Ol-Nils i Hårga består av ett flertal byggnader med rik historia. Huvudbyggnaden har en särkskilt vacker brokvist. Vidare finns bryggstuga, magasin och ett härbre.

Ol-Nilsgården

Hembygdsgården Ol-Nils i Hårga består av ett flertal byggnader med en intressant historia. Förutom huvudbyggnad med mycket vacker brokvist finns även en bryggstuga, ett härbre och ett magasin.

Hårga blev känt genom Hårgalåten som är en av Sverige populäraste folkvisor som spelats in av Hootenany singers och Orsa spelmän. Den nedtecknades 1785 men man vet ej hur gammal den är. Gården ligger intill Hårgaberget vilket besjungs i visan som platsen där ungdomarna en midsommar dansade sig till döds efter att de förtrollats av hin håle.

Öppet vid evenemang men man kan vandra runt och se exteriörer andra tider.

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...