Lunds by


Byn är från 1600-talet då den skapades kring en skjutsstation på den gamla kustvägen mot Kalmar. Idag finns en släktby med åtta gårdar från 1700-talet, unikt placerade kring gårdsplanen Torget.

  • Till start: 203,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gladhammar 
  • Avgift: Nej 


Lunds by

Offerlund

Lunds by ligger i Gladhammars socken i Tjust härad. Lund eller Lunden, var troligen uppkallad efter en forntida offerlund. I gamla tider lär Gladhammars prästgård legat en bit ifrån den nuvarande på en äng som kallas ”tomten” och flyttades 1623 till Västrum. Prästgården skulle bli gruvfogdeboställe. ”Tomten” ligger strax bakom hembygdsgården ner mot ån.

Gästgiveri

Förr hade man i byn flera åligganden, som man turades om med. Det gällde t ex härbärgerandet av tiggare och vandrare som krävde gratis logi. Fördelandet av denna börda skedde med en s k ”fattigklubba”, som främligen fick hämta hos den som sist tagit emot och föra klubban till den, som stod i tur. Även skyldighet att hålla gästgiveri turades man om med, månadsvis enligt ett ordningsschema medsols runt torget.

Skjutslag

Lunds by ingick tillsammans med några andra byar också i ett skjutslag, där man under en vecka fick hålla häst och vagn och skjutskarl. Den som stod i tur att köra underrättades genom en s k ”budklubba” eller ”skjutsklubba”. Ägorna i byn var ofta gemensamma både i åker och äng före laga skifte och skogen var helt odelad. Man delade även på ett   s. k.  ”ålhus”, brygghus, såg, smedja, bastu och rökhus.

Koboltgruva

En kilometer från byn ligger en nedlagd koboltgruva som förr lär ha brukats av byalaget. Ägogemenskapen har här gått något vidare än som annars var brukligt.

De åtta husen

De åtta mangårdsbyggnaderna ligger med långsidorna mot torget med två korsande gator. Gatan uppåt kallades för Kårbyvägen och nedåt för Kyrkovägen. Vägen mot den före detta lanthandeln i Gladhammar var Stadsvägen och motsatta vägen hette Getterumsvägen.

Husen i byn är panelade och rödfärgade och i storlek och planlösning i huvudsak lika varandra. Husen har alla huvudingångar mot torget. Till  gårdsplatser bakom husen leder endast köksingångar. Detta är något ovanligt då svenska bondestugor förr alltid hade ingång från gården. Således blir torget på en gång torg, gata och gård. Bebyggelsen som finns här idag stammar från 1700-talets början, medan husens övervåningar ofta är påbyggda under 1800-talet. Bakom bostadshusen ligger ladugårdar och undantagsstugor. Från år 1686 utvecklades byn till sitt nuvarande utseende med sin typiska släktbykaraktär. Karl XI hade då förlänat Lunden som varit kronohemman i flera årtionden till bondeståndets talman Per Olsson, en namnkunnig och välaktad man i Gladhammar, ledamot av och talesman för Bondeståndet.

Släktby

Efter Per Olssons död, 1692, blev Lunds by genom arvskiften och hemmansklyvning en typisk släktby, där delägarna i första generationen var en son och två mågar, sedan kusiner, osv. Redan på 1750-talet fanns det åtta hushåll i byn. Fram till 1894 var samtliga åtta hushåll ättlingar till Per Olsson och bland de nuvarande ägarna är det fem hushåll, som kan räkna sig som ättlingar. Ända fram till 1916 var byn oskiftad och släktförhållandena torde varit anledning till att byn inte splittrades vid laga skifte 1915-1917.

Lusknäppa

Vid bäcken, som rinner genom byn, finns också en bysåg med vattenhjul. Den är nu ur bruk men användes till 1929. I byn finns även en sevärd ryggåsstuga från början av 1800-talet med öknamnet ”Lusknäppa”, ett namn som den fått under den tid då den användes för att härbärgera vägarnas vandringsmän.

Läs mera

Länkar

Lunds by
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Västervik
Storsatsande Västervik vill ta upp kampen med Kalmar om ostkustens främsta resmål. Fin gammal stadskärna, trevligt uteliv skärgård med båtturer eller bil.
OrtVästervik
Västervik till Oskarshamn - byar, fiskeläge och en gruva.
RUNDTUR: En varierande rundtur i Kalmar län med flera kulturhistoriskt intressanta platser som ömsom går till platser i inlandet och kustnära orter.
OrtVästervik
Båtsmansstugorna Västervik
En båtsman var motsvarigheten till arméns indelta soldater. Dessa mysiga, knappt mer än manshöga stugor byggdes på 1700-talet som bostäder för ett båtsmanskompani. I mysig miljö kan man strosa runtt fika eller bo i vandrahemmet.
OrtVästervik
Gränsö Slotts Ljusstöperi
I en vacker byggnad från tidigt 1900-tal är ljusstöpning och försäljning inrymt. Man stöper för hand på gammalt vis med högkvalitativ stearinblandning, och fina vekar. Fri entré.
OrtVästervik
Blankaholm
Blankaholm med gästhamn ligger mellan södra Tjust och Misterhults skärgård. Det är 200 m till den trevliga lanthandeln och Blankaholms Gästgiveri . Här finns restauranger, café och glassbar och nära till camping och bad.
OrtBlankaholm
I Astrid Lindgrens fotspår
RUNDTUR: Astrid föddes i Vimmerby och gården hon är uppväxt på är idag ett museum medan Astrid Lindgrens värld är en uppbyggd temapark av hög internationell klass. Slutligen besöks gårdarna från Bullerbyn och Emil i Lönneberga.
OrtVimmerby