Skanör och Falsterbo


Här fanns medeltida befästningar och fiskebyar som idag utvecklats till två exklusiva semesterorter. Pittoresk bebyggelse, historiska lämningar, vackra vyer över strandängar och hav samt badstränder i världsklass.

  • Till start: 536,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skanör 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 8

Skanörs Ljung

Mellan bron över Falsterbokanalen till de båda systersamhällena Skanör och Falsterbo, ligger det mycket natursköna naturreservatet Skanörs ljung. Som det låter är det en ljunghed och det är en av Europas största fuktljunghedar. Betande djur gör att heden behåller sin karaktär.

I området finns flera fornlämningar exempelvis lämningar efter gården Skyttsie Hage som var en gård mellan järnåldern och sillmarknaden på 1300-talet.

Skanörs borgruin

Vid strandängarna bredvid Skanörs kyrka finns ruinerna efter medeltida borgen som var säte åt danske kungens fogde. Borgen som började byggas under första hälften av 1200-talet och var en tvåvånings tegelbyggnad och två mindre enklare byggnader med två vallgravar runt om samt en förborg mot väster.

Både denna borg och Falsterbos borg erövrades och revs av Hansan vid 1300-talets början. Fogdens främsta uppgift var att ta in skatt från den årliga Sillmarknaden som hölls här. När man senare byggde upp borgarna Falsterbo slott den större och kraftigare och när även Sillmarknaden flyttades mot Falstebo gjorde det att fogden flyttades dit och Skanörs borg föll i betydelse.

Övriga rester av borgen som förfallit användes som byggmateriel till Skanörs rådhus då det byggdes 1775 eftersom det snarare var sand än sten man hade gott om.

Läs mera

Skanörs Rådhus

Rådhuset i Skanör är en mycket vacker envånings tegelbyggnad med stensockel som klarat sig undan de många bränder som härjat i staden.

Bygget sammanföll med rivningen av Skanörs borg av den enkla anledningen att man tog byggmaterial därifrån. 

Att bygga rådhuset blev inte så enkelt eftersom tanken var att församlingsborna skulle jobba gratis. Men efter möten och protester kom man fram till att det skulle finansieras av kollekt mm som uppgick till 4000 daler silvermynt som insamlats år 1775 då bygget sattes igång. Två år senare var det färdigt.

I rådhuset hölls 1993 Sveriges sista ”allmänna rådstuga” som var en urgammal rätt där allmänheten fick föra ordet medan det därefter enbart blev folkvalda som fick göra det.

Idag används rådhuset för sammanträden, sammankomster och borgerliga vigslar.

Läs mera

Skanörs havsbad

Längst ut till väster i Flommens naturreservat ligger denna en mil långa strand. Stranden är känd för sin fina sand, breda stränder och långgrunda vatten. Badande bevakas av Falsterbonäsets livräddare.

De pittoreska badhytterna är strandens signum och de syns långt ifrån över de sanka betesängarna mellan samhället och stranden.

I hamnen intill finns fiskaffär och fiskrökeri, båda med servering.

Falsterbohus slott

Falsterbohus slott omnämns första gången 1311 då den Hansan intog och förstörde den gamla borgen från 1200-talet i strider med danske kung Erik Menved. Borgen byggdes därefter upp större och mer förstärkt vilket gjorde att den årliga Skånemarknaden där man sålde sill, förflyttades hit från Skanör. Sillmarknaden var en stor skatteintäkt och var viktigt att ha befästning intill. Falsterbohus var en av de platser där drottning Margareta tog emot sändebud från andra länder och rådsherrar.

Falsterbohus hade en ringmur, dubbla vallgravar ett större kärntorn samt en större salsbyggnad och idag kan man få en uppfattning hur slottet såg ut vid 1300-talets slut med hjälp av rester av tornet, ringmuren, stenar som visar salsbyggnadens läge samt vallgravarna.

Läs mera

Falsterbo fyr

Fyren har anor från 1200-talet på så vis att kung Valdemar Sejr gav privilegier åt klostret här att bränna skog för att elda för att varna sjöfarare. Det var dock ingen fyr på den tiden utan en  öppna eldar som med tiden ersattes med en vippfyr..

Vippfyren låg vid nuvarande Kolabacken och ersattes av Falserbo fyr 1796 och arkitekt var Olof Tempelman. Fyren drevs av stenkol och vid svag vind reglerade man draget, ungefär som man gör med kakelugnar, genom att öppna dörren till schaktets nederdel.

1843 byggdes tornet om och fick sin nuvarande exteriör med lanterin (flera fönster runt tornet övre del) och linsapparat av fransk konstruktion. Man fick också oljelampor som drevs på rovolja av rovfrön. Tekniken utvecklas och oljelampor blev först fotogenlampor, till fotogenglödljuslampa, senare en Dahléngasbrännare och 1935 infördes elektrisk fyrbelysning. 1972 automatiserades fyren och styrdes från Trelleborg och sedan 1990 är den släkt.

Fyren är byggnadsminnesmärke.

Läs mera

Kolabacken

I ett privilegiebrev från danske kungen Valdemar Sejr daterat 1222 ges dominikanermunkar rätten att fälla de träd de behövde för att upprätta en fyrbåk. Detta gör det till Nordens äldsta fyrplats. Fyrbåken var en eld som ledde sjöfarare fritt från de lömska reven utanför Falsterbo.

Namnet Kolabacken lär komma från den stor mängd kolstybb som finns i marken och som vittnar om eldandet.

1635 restes en vippfyr som var en 8 m hör hävstångsanordning för att få upp elden högt och därigenom synas längre. Den intilliggande fyren övertog vippfyrens funktion 1793.

Falsterbo strandbad

Sedan några år har man storsatsat på detta bad med en rad bekvämligheter men även en konsthall, naturrum, restaurang och turistcenter.

Att stranden i sig är bra tvivlar man nog inte på för sanden på stränder häromkring är bland världens bästa.

Vill man spankulera längs stranden så når man Falsterbohus bara drygt 100 m bort.

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Fotevikens museum
Ett mycket genomarbetat vikingamuseum som visare ett helt samhälle. Inga kulisser och montrar utan fullt beboliga hus där personalen är klädda tidsenligt. Även speciella evenemang som vikingamarknad och hantverksdagar. Öppet sommarhalvåret.
OrtHöllviken
Bärnstensmuseet...
Bärnsten är förstenad koda främst från barrträd och äldre än 20 miljonerår. Inte sällan är insekter inkapslade. Längs Östersjöns södra stränder finns mycket bärnsten och här finns en fin samling.
OrtVellinge
Klagshamn.
Klagshamn och Klagshamns udde har en småbåtshamn, ett naturreservat och ett strand- och bryggbad. Här finns även en fiskehamn där man kan köpa och äta fisk.
OrtMalmö
Trelleborg...
En liten stadsguide för Trelleborg. Texter under arbete.
OrtTrelleborg
Öresundsbrons utsiktsplats...
Här kommer man bron närmast och vandrar man längs stranden kan man fotografera bron från alla möjliga vinklar. Fin strand med badbrygga och rastplats. 
OrtMalmö
Limhamns kalkbrott
Kalkbrottet i Limhamn är ett populärt besöksmål och rastplats. Namnet Limhamn kommer av det äldre ordet för kalk, lim (jämför engelskans lime stone) och hamnen för utskeppning av kalken.
OrtMalmö