Svinesundsbroarna...


  • Till start: 387,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Strömstad 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Två broar förbinder Sverige med Norge vid detta sund i Ringdalsfjorden. Den äldre bron har bäst utsiktsmöjligheter och kan både gå och cyklas över. Mäktiga scenerier utlovas.

Svinesundsbroarna

Två broar förbinder Sverige med Norge här, en äldre och en modern för E6 motorväg.

Den äldre byggdes mellan 1939-1942, är 420 meter lång och har en segelfri höjd på 58 meter. Tidigare gick en en färja över sundet som ersattes av bron som togs i bruk 1946.

Den gamla bron kan beskådas vid sidan om från en utsiktsplats eller för utsikten ovanpå då den har gångbanor. Rastplatser och affärer finns vid båda brofästena. Härifrån ser man även den nya bron vilken man kan se nerifrån den nya men eftersom man får ej gå ut på den är denna plats den intressantaste. 

Den yngre, öppnad 2005, har övertagit namnet Svinesundsbron från den äldre som kallas Gamla Svinesundsbron. Dess totala längd är 704 m och längsta spann 247 m.

Båda broarna är avgiftsbelagda varför en bensträckare med kamera i högsta hugg rekommenderas om man vill spara in på grindslanten.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...