Tomtbod i Bjurs


  • Till start: 240,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Den enda fiskeläget på Gotland som är förklarat byggnadsminne. Tomtbod är ett s k storfiskeläge med hela 31 stycken bodar som är mycket väl bevarade och här bedrivs fortfarande fiske.

Tomtbod i Burs

Tomtbod i Burs är Gotlands bäst bevarade storfiskeläge och det enda som blivit byggnadsminne. Naturskönt beläget på den flacka kustens strandängar.  Här bedrivs fortfarande fiske och man får flundra, torsk och sik. Bodarna används fortfarande för redskapen.

Totalt finns 31 stycken bodar där flera äldre är i sten eller bulteknik och där de flesta haft flistak men endast ett återstår.

Inget fiskeläge på Gotland har kvar så många länningar (utlagda stenar att parkera båtar mellan) som här. Det finns en brygga och två enkla vågbrytare i gråsten. Två gnistgarden för nät. Tre lysstänger visar inseglingen och runt hela fiskeläget löper en bandtun som är en gotländsk gärdsgård.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...