Uggarde Rojr


  • Till start: 240,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Rone 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ett stort gravfält som vittnar om platsens historiska betydelse.

Uggarde Rojr

Uggarde rojr är ett stenröse i Rone från bronsåldern. Det är ett av Sveriges största rösen. På platsen finns ett flertal rösen och de flesta har använts som gravar. Det största röset är hela 7 meter högt  och  50 meter i diameter.

Vägen mot Uggarde, eller som gården heter idag Uggårde, kantas av stenmurar som använts för att leda boskap. Än idag kan man på vissa tider på dygnet mötas av boskap på vägen i full fart vilket kan uppfattas som skrämmande.

På bronsåldern, när dessa rösen uppfördes, var vattennivån betydligt högre och det var bara några hundra meter till stranden och var då både utsiktsplatser och sjömärken.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...