Gagnef - Flottbroarna


  • Till start: 217,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gagnef 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

I Gagnef där två älvar, Österdalälven och Västerdalälven flyter samman och bildar Dalälven. I Gagnefs Kyrkby finns en av de sista flottbroarna i landet och går över Österdalälven.

Gagnef - Flottbroarna

I Gagnef finns två av de sista flottbroarna i landet. En i Österfors för gående och cyklister och en bro vid Gagnefs Kyrkby som är öppen för biltrafik.

Gagnef är känt för att orten genomkorsas av två älvar, Österdalälven och Västerdalälven, som strålar samman och bildar Dalälven.  De första ordnade förbindelserna över älvarna var färjor som ursprungligen roddes men senare drogs med rep. Redan 1561 omnämns en färja i skrift. På 1600-talet ersattes flera av färjorna med flottbroar och 1757 finns nedtecknat att det skulle funnits elva flottbroar över Dalälven.  Idag återstår allts endast två.

Vi har markerat platsen för vägbron.

 

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...