Gagnef - Flottbroarna


I Gagnef där två älvar, Österdalälven och Västerdalälven flyter samman och bildar Dalälven. I Gagnefs Kyrkby finns en av de sista flottbroarna i landet och går över Österdalälven.

  • Till start: 217,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gagnef 
  • Avgift: Nej 


Gagnef - Flottbroarna

I Gagnef finns två av de sista flottbroarna i landet. En i Österfors för gående och cyklister och en bro vid Gagnefs Kyrkby som är öppen för biltrafik.

Gagnef är känt för att orten genomkorsas av två älvar, Österdalälven och Västerdalälven, som strålar samman och bildar Dalälven.  De första ordnade förbindelserna över älvarna var färjor som ursprungligen roddes men senare drogs med rep. Redan 1561 omnämns en färja i skrift. På 1600-talet ersattes flera av färjorna med flottbroar och 1757 finns nedtecknat att det skulle funnits elva flottbroar över Dalälven.  Idag återstår allts endast två.

Vi har markerat platsen för vägbron.

 

Läs mera
Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Älvmötet Gagnef...
Här bjuds man på älvdans när Väster- och Österdalälven flyter samman. Utsikten vid denna natursköna plats har försetts med rastplatsbord så här kan man stanna till ett tag och njuta av medhavd mat.
OrtGagnef
Leksand till Tällberg...
Den här turen kan även cyklas fram men passa på att ”cruisa” längs en av landets vackraste utsiktsvägar. I Tällberg är det gott om hotell och de flesta med bra restauranger.
OrtLeksand
Siljan runt
Ett besök i Dalarna är inte komplett utan att ha sett Siljan. Här rundar vi hela sjön och får flera härliga upplevelser uppradade. 
OrtLeksand
Munthes Hildasholm
Trädgårdarna på Hildasholm är Hilda Munthes verk, de äldsta tre trädgårdsrummen anlades under 1910-talet, nu finns det 13st. Hon var gift med läkaren och författaren Axel Munthe.
OrtLeksand
Dala-Floda Gammelgård.
Gårdens tio byggnader har flyttats hit från Floda socken. Man har även samlingar med 1350 föremål.
OrtGagnef
Bastbergets fäbod.
Bastbergets fäbod var på 1800-talet Skandinaviens största fäbod med 100 hushåll och nära 600 djur. Fäboddrift har bedrivits här i minst 450 år och här är än idag drift men med lite modernare inslag.
OrtGagnef