Gamle Hamn


  • Till start: 165,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

På medeltiden låg här just en gammal hamn som man ser spår av inåt land. Det som drar besökare hit är främste en av Fårös mest kända raukar kaffekoppen.

Gamle hamn

Naturreservatet Gamle hamn inrymmer Fårös mest berömda rauk och som kära barn kallas den ömsom ”Hunden” eller ”Kaffepannan”. Namnet har naturreservatet fått av att det just låg en hamn vars hamnbassäng idag återstår som en liten insjö, endast 90 gånger 15 meter. Landhöjningen lär ha gjort hamnen obrukbar redan tidigt.

Söder om hamnen ligger resterna av S:t Olofs kyrka med omgivande kyrkogård. 

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...