Bungemuseet


Ett av Sveriges största friluftsmuseer med byggnader från tre århundraden. När man i början av 1900-talet skulle riva en 1600-talsgård väcktes idén. Mycket intressanta visningar. Öppet sommartid.

  • Till start: 173,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Ja 


Bungemuseet

Bungemuseet  är ett av landets största friluftsmuseer. Här får man uppleva den gotländska allmogekulturen med gårdar miljöer från tre århundraden. 

Så tidigt som 1906 bestämde man sig för att anlägga ett kulturhistoriskt museum och man började samla ihop gårdar och föremål.  Det som utlöste satsningen var ett upprop om att bevara en 1600-talsbyggnad som skulle rivas. Då passade man på att samla in flera.

Stommen i samlingen är tre gårdar, 1600-talsgården, 1700-talsgården och 1800-talsgården med olika hus och miljöer från Gotland.

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Lergrav
Ett raukområde med raukar kallade Lergravsporten och Madonnan med barnet. Alldeles intill ligger en fiskrestaurang där man även kan fika.
OrtGotland
Nordöstra Gotland
Lergravs raukområde med fiskrestaurang, Furillens månlika stenkrosseriområde, Kyllaj med raukar och strandridaregård, Barlästs kalkbruksmuseum samt rauktäta ön Asunden.
OrtGotland
Bästeträsk
Bästeträsk är Gotlands största insjö och ingår i naturreservatet med samma namn. Vattnet är kristallklart och temperaturerna högre  än i havet.
OrtGotland
Gamle Hamn
På medeltiden låg här just en gammal hamn som man ser spår av inåt land. Det som drar besökare hit är främste en av Fårös mest kända raukar kaffekoppen.
OrtFårö
Kyllaj och Strandridaregården
En strandridare var en titel på en ridande patrullerade längs kusten för tullen. I gården här bodde en sådan ämbetsman. Intill ligger Kyllajs raukområde som är ett naturreservat.
OrtGotland
Helgumannen
En samling fiskebodar inom Digerhuvuds naturreservat. Idag används fiskebodarna för fritidsfiske men förr om åren var strömmingsfisket en viktig näringskälla.
OrtFårö