Ljugarns kulturudde


På en udde invid hamnen ligger inte mindre än fyra museer där Strandridaregården är det praktfullaste. Övriga är tullmuseum, fossilmuseum och strandbygdsmuseum.

  • Till start: 226,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 


Ljugarns kulturudde

Invid Ljugarns hamn ligger fyra små museer som har eftermiddagsöppet dagligen under sommarmånaderna.

Det mest sevärda av dem är Strandridaregården i vilket man hittar ett tullmuseum där man kan lära om de klassiska smuggelknepen.  

Intill ligger Fossilmuseet som både visar fossil och flygfoton över Gotland.

Vidare finns ett Strandbygdsmuseum som visar en strandbod av äldre typ och slutligen Lausholmar-pråmen från 1927 som använts för kreaturstransporter.

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Ljugarns strand och strandkafé
En underbar strand med ett kafé av klassiskt snitt. 
OrtLjugarn
Vitvärs fiskeläge.
Ett fiskeläge mellan stranden i Ljugarn och Folhammars raukområde. En stor del av bodarna är bevarade och man kan även se gistgarden där man förr hängde nät på tork.
OrtGotland
Folhammar
Ett naturreservat som inbjuder till en promenad längs det 500 m långa spektakulära raukområdet eller varför inte fortsätta hela reservatets längd på 1,8 km. Rastplats med bord och bänkar.
OrtGotland
Sandvikens naturreservat och bad
En populär badstrand som är del av ett naturreservat.
OrtÖstergarn
Tomtbod i Bjurs
Den enda fiskeläget på Gotland som är förklarat byggnadsminne. Tomtbod är ett s k storfiskeläge med hela 31 stycken bodar som är mycket väl bevarade och här bedrivs fortfarande fiske.
OrtGotland
Hus fiskeläge i Rone
Ett fiskeläge där flera av husen är uppförda i staplad kalksten. Gångavstånd från Ronehamn.
OrtRone