Ljugarns kulturudde


  • Till start: 226,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

På en udde invid hamnen ligger inte mindre än fyra museer där Strandridaregården är det praktfullaste. Övriga är tullmuseum, fossilmuseum och strandbygdsmuseum.

Ljugarns kulturudde

Invid Ljugarns hamn ligger fyra små museer som har eftermiddagsöppet dagligen under sommarmånaderna.

Det mest sevärda av dem är Strandridaregården i vilket man hittar ett tullmuseum där man kan lära om de klassiska smuggelknepen.  

Intill ligger Fossilmuseet som både visar fossil och flygfoton över Gotland.

Vidare finns ett Strandbygdsmuseum som visar en strandbod av äldre typ och slutligen Lausholmar-pråmen från 1927 som använts för kreaturstransporter.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...