Övedskloster


  • Till start: 484,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Sjöbo 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

En av den svenska rokokons förnämsta anläggningar med sin trädgård, alléer och kyrka. Borggården och trädgården öppna för besök alla dagar 09-16.

Övedskloster

Rokokon hade sin storhetsperiod under mitten av 1700-talet. Benämningen på stilen kom dock först på början av 1800-talet. Övedsklosters slott är en av den svenska rokokons förnämsta anläggningar med sin trädgård, alléer och kyrka.

Övedskloster har funnits i ca 900 år i olika former.  Att det tidigt var ett kloster förstås av namnet och de ursprungliga byggnaderna grundades av ärkebiskop Eskil i Lund vid 1100-talets mitt.  De första munkar som bosatte sig i Öved kom från Premontré i Frankrike. Klostret stod där dagens slott ligger.

Den 113 gårdar stora egendomen blev konfiskerad till danska kronan och användes som pant vid lån som kungarna tog av den rika adeln.

När Christian IV ville bygga Kristianstad bytte han bort Öved mot andra ägor och det var första gången Övedskloster hamnat i privat ägo. 1666 övertogs slottet av fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt men senare gick slottet vidare till Hans Ramel som var Skånes verklige godsägare och byggherre på 1700-talet. Han kallades "Bygge-Hans" och han lät uppföra slottet som stod klar 1776.

Av slottet bildades en fideikommis som innebär att slottet dels inte kunde säljas och dels bara ärvs av äldste sonen. Dagens ägare är den tionde i raden som heter Hans Ramel.

Borggården och trädgården är öppna för besök alla dagar mellan 09.00 och 16.00 men matsäck får ej medtagas.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...