Övedskloster


En av den svenska rokokons förnämsta anläggningar med sin trädgård, alléer och kyrka. Borggården och trädgården öppna för besök alla dagar 09-16.

  • Till start: 484,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Sjöbo 
  • Avgift: Nej 


Övedskloster

Rokokon hade sin storhetsperiod under mitten av 1700-talet. Benämningen på stilen kom dock först på början av 1800-talet. Övedsklosters slott är en av den svenska rokokons förnämsta anläggningar med sin trädgård, alléer och kyrka.

Övedskloster har funnits i ca 900 år i olika former.  Att det tidigt var ett kloster förstås av namnet och de ursprungliga byggnaderna grundades av ärkebiskop Eskil i Lund vid 1100-talets mitt.  De första munkar som bosatte sig i Öved kom från Premontré i Frankrike. Klostret stod där dagens slott ligger.

Den 113 gårdar stora egendomen blev konfiskerad till danska kronan och användes som pant vid lån som kungarna tog av den rika adeln.

När Christian IV ville bygga Kristianstad bytte han bort Öved mot andra ägor och det var första gången Övedskloster hamnat i privat ägo. 1666 övertogs slottet av fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt men senare gick slottet vidare till Hans Ramel som var Skånes verklige godsägare och byggherre på 1700-talet. Han kallades "Bygge-Hans" och han lät uppföra slottet som stod klar 1776.

Av slottet bildades en fideikommis som innebär att slottet dels inte kunde säljas och dels bara ärvs av äldste sonen. Dagens ägare är den tionde i raden som heter Hans Ramel.

Borggården och trädgården är öppna för besök alla dagar mellan 09.00 och 16.00 men matsäck får ej medtagas.

Läs mera

Länkar

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Kulturens Östarp
Ägs av Kulturen i Lund och gården är mycket speciell. Östarp är en unikt bevarad natur- och kulturmiljö där man även samlat flera hotade lantraser. Sammantaget en tidskapsel av stort värde. Gästgiveriet är öppet säsongsvis.
OrtSjöbo
Sövdeborg slott.
Ett slott uppfört 1580 i renässansstil. Dess fulla utbyggnad tillkom på 1600-talet men gavs ett medeltida yttre på 1800-talet. Slottet är privat men man kan vistas utanför.
OrtSjöbo
Christinehofs slott och ekopark
Slottet från 1734 uppfördes av Christina Piper. Idag är det både museum och centrum för den 1000 hektar stora ekoparken som skapats för att sprida kunskap och engagemang kring områdets natur- och kulturvärden.
OrtTomelilla
Skarhults slott.
Ett välbevarat renässansslott som byggdes under 1560-talet. Idag är ett museum inrymt som berättar om livet på museet i fem kvinnors perspektiv under fem hundra år.
OrtEslöv
Bosjökloster slott
Ett slott med anor från 1000-talet. Här finns verkligen något för alla. Parken och slottsterrassen med vackra planteringar och delar av slottet kan besökas mot avgift. Den 1000-åriga eken är en bonus. 
OrtHöör
Hasse o Tage museet Tomelilla
Ett minst sagt kompakt museum på 15 kvm helt i Hasse & Tage anda. I trakterna spelades flera av deras filmer in och premiärerna gick här i Tomelilla. Missa inte den tegelkamouflerade soldaten.
OrtTomelilla