Skogskyrkogården - promenad


  • Till start: 6,2 Km 
  • Längd: 2,5 km 
  • Stopp:
  • Ort: Enskede 
  • Avgift: Nej 
Skogskyrkogården - promenad
Stor karta

En promenad i ett världsarv och en av Stockholms vackraste platser. På en plats präglad av minnen och sorg har man skapat en miljö för meditation och ro.

Sevärdhet 1 av 5

Almhöjden

De vackra träden på Almhöjden eller Meditationslunden är paraplyalmar. Arkitekt var Sigurd Lewerentz och han ville skapa ett nordiskt landskap. När man går upp på kullen, för det bör man ta sig tid till, så kan man märka att trappstegen blir lägre ju högre upp man kommer. Detta för att inte trötta ut besökaren inför den stundande meditationen.

Sju brunnars stig

Sju brunnars stig är 888 meter lång väg som leder från Meditationslunden till Uppståndelsekapellet. Om man följer vägen så kantas den av trädslag som successivt blir mörkare. Hängbjörk, björk, tall och till sist gran. Detta för att den sörjande skall bli mer tungsint på vägen mot kapellet.

Uppståndelsekapellet

Uppståndelsekapellet har en utpräglad klassicistisk tempelarkitektur, i synnerhet förhallens tolv kolonner. Arkitekt var Sigurd Lewerentz och han ville att det skulle vara ett genomgångskapell där man gick ut en annan väg än man kommit in.

Kapellet har bara ett fönster och det befäster kapellets förbindelse med himlen. Orgeln är dold och skall också ge en känsla av att musiken kommer från himlen.

Skogskapellet

Skogskapellet är det första och minsta kapellet på Skogkyrkogården. Det var tänkt att bli av sten men ekonomin . Arkitekt var Gunnar Asplund och det invigdes 1920.
 
Kapellets enda utsmyckning är Carl Milles dödsängel som var mycket omdiskuterad då den ansågs utmanande med sin kvinnliga figur.
Skogskapellet är genomtänkt i minsta detalj och innehåller mycket symbolik i detaljerna. Nyckelhålet är exempelvis en dödskalle.

Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell

De tre kapellen bildar tillsammans med Skogskrematoriet och Monumenthallen dvs pelarbyggnaden framför Heliga korsets kapell, den centrala kapell- och krematorieanläggningen på Skogskyrkogården. Anläggningen ritades av Gunnar Asplund och byggdes 1935-1940 vilket därmed fullbordade kyrkogården.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...