Sundsby Säteri


  • Till start: 394,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Tjörn 
  • Avgift: Nej 
Sundsby Säteri
Stor karta

Vacker herrgårdsmiljö från 1700-talet med kafé, restaurang och gårdsbutiker. Fina vandringsleder av olika svårighetsgrad med grillplatser.

Sundsby Säteri

Sundsby säteri är en fantastisk plats för natur och kulturälskare. Här finns café / restaurang, ett surdegsbageri och flera gårdsbutiker i vacker herrgårdsmiljö från 1700-talet.

I naturen kring Sundsby finns goda möjligheter till naturupplevelser utefter de fyra markerade vandringslederna. Lederna är av varierande svårighetsgrad och har flera rastplatser. För den som vill grilla har ”Skalgrusgropen” två grillplatser och ett timrat vindskydd.

Kulturintresserade kan uppleva den fina säterimiljön bland 1700-talshusen i parken.  Vid speciella visningar kan man se den arkeologiska utgrävningen som pågått i källaren till huvudbyggnaden i några år. Sundsby säteri har en mycket spännande historia som sträcker tillbaka till medeltiden. Här bodde bl.a. den norske rikskanslern Anders Lauritzen Green. Från hans tid finns en urgammal lindberså bevarad i parken – ”Greens grotta”.

Margareta Huitfeldt som levde på 1600-talet är annars den person som främst förknippas med Sundsby. Efter Margareta Huitfeldts död donerades alla hennes fastigheter till en stiftelse – som bland annat skapat Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

I byggnaderna på Sundsby finns kafé, restaurang, gårdsbutik, surdegsbageri och försäljning av närodlat.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...