Köping - stadspromenad


En promenad längs de finaste gatorna och miljöerna i Köpings pittoreska äldre stadskärna.

  • Till start: 119,0 Km 
  • Längd: 2,4 km 
  • Stopp: 12 
  • Ort: Köping 
  • Avgift: Nej 


Köping - stadspromenad
Stor karta
Sevärdhet 1 av 12

Köpings kyrka

De äldsta delarna av Köpings kyrka är troligen uppförda på 1300-talet. Det vackra altarskåpet är tillverkat i Tyskland och daterat 1520. En av figurerna i altarskåpets corpus (mittstycke) föreställer Sankt Olov, Köpings skyddshelgon.

Kyrkan har byggts till i etapper och på 1700-talet genomfördes omfattande ombyggnader efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre som ritade Stockholms slott. Tornet fick sitt nuvarande utseende 1734. 

Apotekshuset

Uppfört 1889 av Theodor Dahl. Fransk renässans med detaljrik fasad mot torget. En av medaljongerna på̊ fasaden föreställer Carl Wilhelm Scheele, stadens apotekare och sedermera en stor internationell kändis.

Scheele upptäckte bland annat en rad grundämnen och är en av kemihistoriens stora personligheter. På denna plats låg det apotek som han lät uppföra 1784, det revs drygt 100 år senare för att ge plats åt detta vackra hus.

Rådhuset Köping

Rådhuset uppfördes 1877 i nyrenässans av arkitekt Fredrik Åbom. Rådhuset kom till att börja med att innehålla sammanträdesrum, lokaler för rådhusrätten, restaurang, rum för Sparbanken samt polisvaktkontor och arrest.

Idag finns här kommunalrådens arbetsrum, ekonomikontor, informationsavdelning och stadskansli.

Invid torget i Scheeleparken står Carl Milles staty av Carl Wilhelm Scheele.

Forum

Detta är stadens godtemplarhus (i IOGT/NTO:s regi) som stod färdigt 1902. En nationalromantisk byggnad i Vasastil och på den tiden ett ofantligt byggnadsprojekt.

Tidigare låg här centrum för kultur- och föreningsliv med bland annat stadens teater. Efter den stora branden 1889 förändrades Köpings stadsbild avsevärt. Torget blev större, gatorna bredare och dessa vackra hus runt torget uppfördes. Lägg märke till alla fina smidesdetaljer på̊ taken på̊ ”Jönsonska villan” och ”Arpi huset”, det vitgråa och det rosa huset, namngivna efter förrättningar som en gång funnits.

Köpings mekaniska verkstad

Köpings Mekaniska Verkstad grundades 1856 av Otto Hallström och industribyggnaderna kom till i olika etapper mot slutet av 1800-talet. År 1926 påbörjades tillverkningen av växellådor för AB Volvo.

Än idag tillverkas växellådor, motorer och drivlinnor i staden för Volvos räkning i bolaget Volvo Powertrain som tillsammans med Hästens sängar är största arbetsgivaren i staden.

Nyströmska gården

Detta är Köpings sista ågård och borgargård. De flesta byggnaderna är från 1700-talets slut och boningshuset är ut mot gatan. Till gården hör ett snickeri där bröderna Nyström hade sin verksamhet. Gården är idag ett museum med en fantastisk samling av verktyg, schabloner och minnen från snickeriverksamhet från tidigt 1800-tal.

Följ gärna åpromenaden vidare mot Köpings museum och småbåtshamnen. 

Länkar

Prostgården

Prostgården uppfördes under 1600-talets första årtionde och är stadens äldsta bevarade byggnad. En av de få medeltida lämningarna som finns bevarade i Köping är de källarvalv som en av flyglarna är byggd på̊.

Under många år fram till 1873, bedrevs lanthushåll på gården och det lär ha funnits 17 byggnader enligt uppgift från 1630. Idag är fem byggnader bevarade.

Det påstås spöka på̊ vinden...

Köpings museum

Detta är Köpings äldsta profana byggnad från 1700-talet (profan är motsatsen till religiös och andlig). Har tidigare varit ett bryggeri och kronobränneri. På slutet av 1700-talet förbjöds husbehovsbränning under en kort period för att staten skulle driva och dra in pengar på kronobränneri.

I museet kombineras en presentation av Köpings historia med apoteksmuseet ”Scheeles minne” samt en avdelning för brandredskap.

Länkar

Stenugnsbageriet

Bil & Teknikhistoriska Samlingarna

Här finns idag samlingar som visar det främsta i fordonsväg, Mercedes-Benz SSK från 1929 är en av pärlorna. I den tidstypiska verkstaden står en Rolls-Royce Silver Ghost.

 

Länkar

Gammelgårdens friluftsmuseum

Här ges man en inblick i livet på 1700-talet med byggnadskultur, gammalt hantverk och några av stadens tidiga yrken.

På platsen finns sju byggnader från 1700-talet, med parstuga, bodlänga, loftbod och gårdssmedja. I de olika byggnaderna kan du se samlingar av inredning och redskap med anknytning till ett bondehem, matberedning, textil, hantverk, repslageri, garveri mm.

Gammelgårdens friluftsmuseum och kafé är öppet under sommaren.

Länkar

Tingshuset

Tingshuset uppfördes 1893 av stadens store arkitekt Theodor Dahl. Detta är enligt många det pampigaste av hans byggnader och ligger vid Esplanaden. Theodor Dahls tanke var att göra detta till Köpings paradgata, men det blev inte riktigt så. Fasaden har pilasterindelning dvs. utskjutande väggpelare och entrén pryds av kolonner.

Man kan tycka att byggnaden har hamnat i en lite för liten stad. 

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Köping
Köping är en liten pärla med en äldre stadskärna längs Köpingsån. Startar man vid torget så kan man följa Östra långgatan söderut och längs ån norrut så stöter man på sevärdheterna.
OrtKöping
Skoftesta skans - fornborg...
Skoftesta skans är en av de största fornborgarna i Västmanland och en av de få där  arkeologiska fynd hittats. Den har tre ringmurar som tillsammans är 900 m långa.
OrtKöping
Kungsör...
Kungsör är ett noga utvalt besöksmål som vi verkligen kan rekommendera. Vi är inte klara med texten till detta men håll till godo med bilder, vägbeskrivning och karta.
OrtKungsör
Strömsholms slott
Slottet är ett sommaröppet museum men parken är öppen året om. Gustav Vasa startade hästuppfödning här och än idag finns ett ridsportcenter. Naturreservat och Strömsholms kanal är annat sevärt intill.
OrtHallstahammar
Hjälmaren runt...
Hjälmaren är landets fjärde största sjö och runt sjön ligger de medeltida städerna Arboga, Kungsör och Örebro. Mest tidskrävande på rundturen är vägfärjan till Vinön (40 min enkel).
OrtArboga
Jädersbruk
Jädersbruk är ett noga utvalt besöksmål som vi verkligen kan rekommendera.   Vi är inte klara med texten till detta men håll till godo med bilder, vägbeskrivning och karta.
OrtArboga