Varnhems kyrka och klosterruin


  • Till start: 274,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skara 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

På denna intressanta plats föddes och fostrades romanfiguren Arn. Nya fynd visar att platsen varit kristen redan på 900-talet vilket ändrar vår historia. Här vilar Stockholms grundare Birger Jarl. Mycket bra kafé intill.

Varnhems kyrka och klosterruin

År 1150 slog sig cisterciensermunkar ner i Varnhem, vid Billingens västsluttning. Ett idealiskt läge med bördig åkermark och tillgång till timmer, sten och friskt vatten från bergssluttningen. Munkarna byggde upp en liten klosterstad och utgrävningar visar på ett avancerat vatten- och avloppssystem. Förmodligen också kanaler för värme och ventilation.

Kyrkans räddare
I slutet av 1200-talet var klosterkyrkan i Varnhem Sveriges största kyrkobyggnad. Verksamheten blomstrade i flera århundraden. I samband med reformationen på 1500-talet upphörde klosterverksamheten och kyrkan lämnades också åt sitt öde. Magnus Gabriel de la Gardie lät restaurera kyrkan under 1600-talet och tack vare honom är kyrkan i gott skick idag. Själva klosterbyggnaderna fick däremot förfalla och inte förrän på 1920-talet började man gräva ut de gamla ruinerna. Klosterlivet är väl dokumenterat. I museet vid kyrkan, finns bland annat en modell av den centrala klosteranläggningen samt intressanta bilder och texter.

Erikska kungaätten
Varnhems vackra kyrka är gravplats för den Erikska kungaätten (1100-1200-tal). Här vilar också Stockholms grundare Birger Jarl, liksom kyrkans "räddare" Magnus Gabriel de la Gardie och hans maka Maria Eufrosyne.

Tempelriddaren Arn Magnusson
Varnhem är platsen där Arn Jan Guillous romanfigur, föddes och fostrades. Han placerades i klostret som oblat det vill säga barn i Guds tjänst. Detta är ett offer av Sigrid och Magnus, och ett tack till Herren som genom ett mirakel låtit Arn återuppstå från döden. Av bröderna i klostret får Arn kunskaper i språk, filisofi och teologi, men även praktisk skicklighet i smide, sjukvård, odling och byggteknik.

Klostermuseum
Varnhems klostermuseum är ett spännande litet museum på en höjd bakom kyrkan som berättar om klostret och hur livet kunde vara för en munk på medeltiden. Här finns bland annat fynd från de utgrävningar som gjorts, valvbågar och medeltida vattenledningsrör i bly från klostret. Informationstavlor, bildskärmar och en "ljuddusch" berättar om klostret, klosterlivet och utgrävningarna uppe på kullen runt den gamla stenkyrkogrunden.

Museet håller öppet samma tider som kyrkan.

Nu måste historien skrivas om
Med de arkeologiska utgrävningarna som Västergötlands museum genomförde 2005-08 uppe på kullen och i parken intill klosterruinen i Varnhem har sensationella resultat kommit i dagen. Den tidigkristna gårdskyrkan med omgivande begravningsplats och boplats ger tydliga belägg för att Västergötland kristnades redan på 900-talet, av kristna vikingar. Historien måste skrivas om. Varnhem ligger några generationer tidigare än Husaby källa, där Olof Skötkonung lät döpa sig. Det betyder att platsen kommer att utgöra ett vitalt besöksmål för turister som vill ta del av berättelsen om hur denna plats blev till och levde vidare.

Överbyggnad
Länsstyrelsen i Västra Götaland som har ansvar för ruinens långsiktiga exponering vill med hänsyn till allmänhetens stora intresse för platsen se till att denna blir iscensatt. För att göra detta besöksbart måste kyrkogrunden av sten med sina gravplatser skyddas från väder och vind. Med en överbyggnad av trä skyddas grunden, men gör också ett rum att vistas i för upplevelser och gestaltning av berättelser om platsen och dess historia.

Text Turistbyrån Skara.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...